Ανώτατο Δικαστήριο: Ισοβίτης ζήτησε για δικηγόρο του βαρυποινίτη

Ανώτατο Δικαστήριο: Ισοβίτης ζήτησε για δικηγόρο του βαρυποινίτη

Ήθελε να δικαστεί η υπόθεση του "χωρίς αναβολές" και να του δοθεί όλο το μαρτυρικό υλικό

Έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας άσκησε ισοβίτης των Κεντρικών Φυλακών ζητώντας τρεις θεραπείες. 

Συγκεκριμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο να δικάσει την υπόθεση χωρίς αναβολές (εκκρεμεί εναντίον του υπόθεση), να του παραδοθεί όλο το μαρτυρικό υλικό της εν λόγο υπόθεσης και όπως του επιτραπεί να τον υπερασπιστεί συγκεκριμένος βαρυποινίτης των Κεντρικών Φυλακών.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου, το μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης παραδόθηκε όντος στον ισοβίτη, ωστόσο θεωρεί ότι υπάρχει περαιτέρω υλικό για να του δοθεί.

Όσον αφορά, στο αίτημα του για να εκδικαστεί η υπόθεση του χωρίς αναβολές, το Ανώτατο δεν έχει τη δυνατότητα να διατάξει το πρωτόδικο Δικαστήριο πώς θα χειριστεί την υπόθεση.

Ενώ τέλος, για το αίτημα του όπως τον υπερασπιστεί βαρυποινίτης τον Κεντρικών Φυλακών, αυτό δεν μπορεί να εγκριθεί εφόσον  σύμφωνα με το Νόμο ένας κατηγορούμενος/εφεσείων δικαιούται ή να χειριστεί την υπόθεση του ο ίδιος ή να διορίσει δικηγόρο εγγεγραμμένο σύμφωνα με το Νόμο.

Τέλος όπως αναφέρει η απόφαση του Ανωτάτου, «θεωρούμε την έφεση αυτή ως άνευ αντικειμένου και εν πάση περιπτώσει ως εκδήλως αβάσιμη και την απορρίπτουμε».

Home