Άντρας απειλεί να πέσει στο κενό από ταράτσα ξενοδοχείου

Στην σκηνή βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στο κέντρο της Πάφου απειλεί να πέσει από οροφή οικοδομής ως αντίδραση στην ανάκτηση του ακινήτου του από μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής τ/κ περιουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 07:35 το πρωί μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής τ/κ περιουσιών μετέβησαν στο ξενοδοχείο, που βρίσκεται στο κέντρο της Πάφου για ανάκτηση του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ανέβηκε στην οροφή της οικοδομής και απειλεί να πέσει.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου και διαπραγματευτική ομάδα .

Στο μεταξύ, απορρίφθηκε από το Δικαστήριο αίτηση του συγκεκριμένου  ιδιώτη για την έκδοση διατάγματος σε σχέση με τον περίκλειστο χώρο παρά το ξενοδοχείο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πάφου 

Σύμφωνα με την  ανακοίνωση, σημαντική θεωρεί ο Δήμος Πάφου ως προς τις ενέργειες του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και του Δήμου σε σχέση με τη διαχείριση τ/Κ περιουσιών στη δημαρχούμενη περιοχή Πάφου την απόφαση που εξέδωσε στις  (15.4.2019) το Διοικητικό Δικαστήριο σε σχέση με την Προσφυγή υπ’ αρ. 243/2019 που καταχώρισαν η εταιρεία The Lost Resort Ltd, η οποία διαχειρίζεται το ξενοδοχείο και ο διευθυντής της εναντίον του Υπουργού Εσωτερικών ως Κηδεμόνα των Τ/Κ Περιουσιών και του Δήμου Πάφου.

Με την απόφαση, το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση των αιτητών για έκδοση προσωρινού διατάγματος με το οποίο να αναστέλλεται η ισχύς της Συμφωνίας ημερ. 1.11.2018 μεταξύ Υπουργού Εσωτερικών και Δήμου Πάφου για τη μίσθωση του περίκλειστου χώρου παρά το ξενοδοχείο και να απαγορεύεται στον Δήμο να επεμβαίνει στο χώρο αυτό. Το Δικαστήριο καταδίκασε τους αιτητές στα έξοδα πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. Οι λόγοι απόρριψης της αίτησης από το Δικαστήριο, προστίθεται στην ανακοίνωση, συνοψίζονται στην έλλειψη του αναγκαίου δικονομικού υποβάθρου, στο γεγονός ότι η ισχυριζόμενη παρανομία δεν ήταν αυταπόδεικτη και στο γεγονός ότι ο ισχυρισμός των αιτητών για ανεπανόρθωτη ζημιά δεν αποδείχθηκε με την προσκομισθείσα μαρτυρία.

Σκοπός της Συμφωνίας Μίσθωσης ημερ. 1.11.2018 είναι η δημιουργία περίκλειστου πλατειακού χώρου στον οποίο θα δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εστίασης από τους εκτοπισθέντες μισθωτές τ/κ ιδιοκτησίας υποστατικών που περιβάλλουν τον εν λόγω χώρο. Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν θα έχει ουσιαστικά έσοδα αλλά αντίθετα θα προβεί σε ψηλή δαπάνη για την αναδιαμόρφωση - αναβάθμιση του χώρου, καταλήγει η ανακοίνωση.  

10