Απαγορεύεται το ψάρεμα στους υδατοφράκτες - Τι επιτρέπεται

Απαγορεύεται το ψάρεμα στους υδατοφράκτες - Τι επιτρέπεται

Νεότερη ενημέρωση από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι κατόπιν διευκρινήσεων που λήφθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και το σχετικό Διάταγμα ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2021,  το ψάρεμα στους υδατοφράκτες απαγορεύεται μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον κανονισμό 2.2, παράγραφοι (δ) και (ε) στο εν ισχύ  περί Λοιμοκαθάρσεως Διάταγμα Αρ. 2 του 2021:

(δ) Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους ακόλουθους χώρους: (i) παιδότοπους, και (ii) δημόσιους χώρους συναθροίσεων, όπως π.χ. πλατείες, προαύλια εκκλησιών και άλλων θρησκευτικών χώρων, φράγματα, εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, μαρίνες, κλπ.,

(ε) Επιτρέπεται η πρόσβαση στους ακόλουθους χώρους μόνο για σκοπούς φυσικής άσκησης ή ατομικής άθλησης και νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων: (i) πάρκα και γραμμικά πάρκα, (ii)παραλίες.

Τι επιτρέπεται

Ωστόσο, σημειώνεται ότι το ψάρεμα στην παραλία/ θάλασσα επιτρέπεται κανονικά για ερασιτεχνικούς σκοπούς, όπως επίσης και η μετακίνηση μεταξύ των επαρχιών για τον σκοπό αυτό. Όπως σημειώνεται στο διάταγμα, το ψάρεμα επιτρέπεται μόνο κατά τις ώρες που επιτρέπεται η μετακίνηση, τα άτομα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα δύο, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων ενώ απαραίτητη είναι η αποστολή μηνύματος SMS στο 8998 (κατηγορία 6).

Δηλαδή πχ για ψάρεμα

6 123456 (αριθμός ταυτότητας) 1111 (ταχυδρομικός κώδικας) στο 8998.

To έντυπο διακίνησης για άτομα μόνο άνω των 65 (Πάλι επιλογή 6 για ψάρεμα)

εφ

 

Home