Απορρίφθηκε το αίτημα για έκδοση του Τσερκέζ Κορκμάζ

Απορρίφθηκε το αίτημα για έκδοση του Τσερκέζ Κορκμάζ

Τι έγινε στη σημερινή δικάσιμο

To Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας απέρριψε σήμερα με απόφαση του το αίτημα των γερμανικών αρχών για έκδοση του Κούρδου Τσερκέζ Κορκμάζ στη Γερμανία.  

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Μιχάλης Χαραλάμπους ανέφερε ότι «το αίτημα των Γερμανικών αρχών για έκδοση του εκζητούμενου στη Γερμανία, απορρίπτεται, εφ’ όσον το Δικαστήριο καταλήγει ότι, υπό τις περιστάσεις το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί προς το σκοπό της δίωξης του εκζητούμενου για τα πολιτικά του φρονήματα. Συνεπακόλουθα η παρούσα αίτηση υπόκειται σε απόρριψη» ενώ αίρονται οι οποιοιδήποτε τυχόν περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν εναντίον του.

Στην αποτελούμενη από 52 σελίδες απόφαση του Δικαστηρίου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι αποτελεί βασική θέση του δικηγόρου του εκζητούμενου πως «το Δικαστήριο υποχρεούται να αρνηθεί την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και συνεπακόλουθα να μην εκδώσει τον εκζητούμενο στις γερμανικές αρχές, λόγω του γεγονότος ότι αυτό έχει εκδοθεί αποκλειστικά και μόνο, με σκοπό τη δίωξη ή τιμωρία του λόγω της Κουρδικής καταγωγής του, των πολιτικών του φρονημάτων και πεποιθήσεων».

 

Προσθέτει ακόμα ότι περαιτέρω η θέση του δικηγόρου του εκζητούμενου ήταν ότι «με βάση την ενώπιον του Δικαστηρίου μαρτυρία, είτε προφορική είτε γραπτή, συνάγεται ότι ο εκζητούμενος διεξάγει αποκλειστικά και μόνο πολιτικό αγώνα αφ’ ενός για την ελευθερία και ισότητα των Κούρδων και αφ’ ετέρου για τη διαφύλαξη και προστασία της κουλτούρας και της ιστορίας του Κουρδικού λαού».

 

Το Δικαστήριο σημειώνει ακόμα πως «είναι πρόδηλο ότι οι αξιόποινες πράξεις που καταλογίζονται στον εκζητούμενο, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δεν είναι από τη φύση τους και δεν καθίστανται, αντικειμενικά και υποκειμενικά ιδωμένες, αξιόποινες ή έκνομες ή παράνομες με βάση τις γενικές αρχές του Ποινικού Δικαίου. Ο οποιοσδήποτε πολίτης θα μπορούσε να προβεί στις εν λόγω πράξεις χωρίς να ελλοχεύει οποιοσδήποτε κίνδυνος για δίωξη του γιατί» όπως εξηγείται «από μόνη της δεν καθίσταται παράνομη και έκνομη πράξη, κάποιο πρόσωπο να είναι διευθυντής μια οργάνωσης και τα καθήκοντα του, μεταξύ άλλων, είναι να συντονίζει τις οργανωτικές και οικονομικές δραστηριότητες του και στη στελέχωση του, αλλά και να προπαγανδίζει για τους σκοπούς προώθησης των συμφερόντων του».  

Ούτε και αποτελούν, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου «παράνομες και έκνομες πράξεις κάποιο πρόσωπο που έχει διευθυντικά καθήκοντα σε μια οργάνωση, να οργανώνει διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, να ψάχνει ακίνητο για να στεγαστεί ο οργανισμός του οποίου είναι μέλος, να λαμβάνει και να αποστέλλει αλληλογραφία, να αποκτά και να ενοικιάζει οχήματα με σκοπό τη με βάση του στο εξωτερικό, αλλά και να πωλεί εισιτήρια με σκοπό την είσπραξη εσόδων για την οικονομική ευρωστία της οργάνωσης. Οι πράξεις αυτές καθίστανται παράνομες αποκλειστικά και μόνο λόγω του ότι το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) έχει κηρυχθεί παράνομη τρομοκρατική οργάνωση στη Γερμανία του οποίου ο εκζητούμενος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, είναι μέλος του».  

 

Σημειώνεται ακόμα ότι «οι πράξεις που αποδίδονται στον εκζητούμενο δεν μπορούν να χαρακτηριστούν επ’ουδενί λόγο τρομοκρατικές, ακόμα και στη περίπτωση που ο ίδιος μπορεί να θεωρηθεί μέλος του PKK. Η Κυπριακή Δημοκρατία, με βάση τα ενώπιον της στοιχεία που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο εκζητούμενος δεν είναι μέλος του PKK αλλά άλλων Κουρδικών πολιτικών κομμάτων, θέση που προέβαλε με σχετική μαρτυρία ο εκζητούμενος στο Δικαστήριο, η οποία δεν αμφισβητήθηκε από το Σώμα και δεν έχει λόγο να μην την κάνει αποδεκτή».  

Στην απόφαση του Δικαστηρίου αναφέρεται επίσης ότι «είναι άσχετο το γεγονός για την Κυπριακή Δημοκρατία πως οι Γερμανικές αρχές έχουν κηρύξει το PKK ως παράνομη τρομοκρατική οργάνωση και αυτό γιατί στην Κυπριακή Δημοκρατία, ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ισχύει το κοινοτικό δίκαιο και οι αποφάσεις των Δικαστηρίων της και όχι η οποιαδήποτε απόφαση των Γερμανικών αρχών βάση της δικής της εθνικής έννομης τάξης».  

Επιπρόσθετα το Δικαστήριο σημειώνει πως «δεν διαπιστώνεται στο Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης να υπάρχει οποιαδήποτε αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των περιγραφόμενων ως παράνομων πράξεων, με το αδίκημα της τρομοκρατίας το οποίο είναι και το μόνο αδίκημα που αποδίδεται στον εκζητούμενο. Ακόμα το Δικαστήριο δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία χορήγησε στον εκζητούμενο το καθεστώς του πολιτικού πρόσφυγα χορηγώντας του διεθνή προστασία εξ αιτίας των πολιτικών του διώξεων και των βασανιστηρίων που υπέστη στην Τουρκία».  

Από τη στιγμή, σημειώνεται που «στον εκζητούμενο έχει χορηγηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα η Κυπριακή Δημοκρατία έχει νομική υποχρέωση, στη βάση των Διεθνών Συμβάσεων που έχει υπογράψει και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εθνικής νομοθεσίας της, να μην απελάσει ή επαναπροωθήσει σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία η ελευθερία του εκζητούμενου απειλείται και τίθεται σε κίνδυνο λόγω, μεταξύ άλλων, της εθνικότητας του και των πολιτικών του πεποιθήσεων».  

Με την ανακοίνωση της απόφασης του Δικαστηρίου οι παρευρισκόμενοι στην κατάμεστη αίθουσα, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και φώναζαν υπέρ του κ. Κορκμάζ.  

Εξάλλου σε δηλώσεις μέσω μεταφραστή ο Τσερκέζ Κορκμάζ ανέφερε ότι «επιτέλους η δικαιοσύνη μίλησε και δεν έγινε εργαλείο στα οικονομικά συμφέροντα της Τουρκίας και της Γερμανίας. Για να πετύχουμε το σημερινό αποτέλεσμα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο οι Κύπριοι φίλοι μας, τα πολιτικά κόμματα, οι διάφορες οργανώσεις και τα ΜΜΕ που μας στήριξαν».  

Ταυτόχρονα εξέφρασε ευχαριστίες «στον κυπριακό λαό, στο Δικαστήριο, στην κυπριακή δικαιοσύνη και σε όσους κοπίασαν για να υποστηρίξουν» την υπόθεση του και σημείωσε πως «όπως ήταν φυσικό, η Κύπρος άσκησε τα δημοκρατικά της καθήκοντα. Μετά τη σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου η διαχρονική φιλία μεταξύ του κουρδικού και του κυπριακού λαού δυνάμωσε περισσότερο».  

Ερωτηθείς πως αισθάνεται μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, απάντησε πως «είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αποδόθηκε η δικαιοσύνη. Παρ’ όλο που είμαι συνηθισμένος στις φυλακές και στα επακόλουθα που έχει μια φυλάκιση εντούτοις νοιώθω πολύ χαρούμενος διότι στην Κύπρο αποδόθηκε η δικαιοσύνη όπως έπρεπε».  

Σε ερώτηση ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει ως ελεύθερος άνθρωπος ο κ. Κορκμάζ απάντησε πως δεν νοιώθει ελεύθερος, ελεύθερος θα νοιώθει όταν ελευθερωθεί το Κουρδιστάν. Ωστόσο είμαι πολύ χαρούμενος που βγήκα ελεύθερος από τη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία».  

Εξάλλου ο Γιώργος Χαραλάμπους, Επαρχιακός Γραμματέας του Κινήματος Οικολόγων Λάρνακας που παρακολούθησε από την αρχή την υπόθεση ανέφερε ότι «σύσσωμη η ηγεσία του Κινήματος παρακολουθούσε από την αρχή την υπόθεση του κ. Τσερκέζ και ήμασταν πάντα δίπλα του. Είχαμε εμπιστοσύνη στην Κυπριακή Δημοκρατία και την κυπριακή δικαιοσύνη και ευτυχώς δικαιώθηκαν οι αγώνες αυτών των ανθρώπων που ξεκίνησε από τον Μάρτιο».  

Σημειώνεται ότι η αίθουσα του Δικαστηρίου ήταν κατάμεστη από Κούρδους συναγωνιστές και Κύπριους φίλους του Τσερκέζ Κορκμάζ, με ισχυρή την παρουσία της Αστυνομίας, ενώ έξω από το κτίριο είχαν τοποθετηθεί σημαίες και πανό που αναφέρονταν στον αγώνα των Κούρδων.

Home