Αρχηγός Αστυνομίας: «Οραματίζομαι Αστυνομία υπόδειγμα στην Ε.Ε.»

Αρχηγός Αστυνομίας: «Οραματίζομαι Αστυνομία υπόδειγμα στην Ε.Ε.»

«Φαινόμενα διαφθοράς δεν θα γίνουν αποδεκτά» - Ο Στ. Παπαθεοδώρου παραθέτει στην Offsite το στίγμα του

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Ως υπόδειγμα Οργανισμού πρωτοπόρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οραματίζεται να καταστεί η Αστυνομία Κύπρου ο Αρχηγός Στέλιος Παπαθεοδώρου. Σε συνέντευξή του στην Offsite o Aρχηγός ανέλυσε το όραμά του τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο κ. Παπαθεοδώρου μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αστυνομία διορίστηκε στις 30 Ιουνίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη θέση του Αρχηγού Αστυνομίας και έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά. 

Στη συνέντευξη αναλύει τους στόχους του και καταστεί σαφές ότι η διαφθορά στην Αστυνομία δεν θα γίνει αποδεκτή, αφού «η κοινωνία απαιτεί από αυτούς που έχουν τάξει τον εαυτό τους στην υπηρεσία του πολίτη να είναι υπόδειγμα εντιμότητας και ηθικής».

Ο κ. Παπαθεοδώρου αναφέρεται εκτενώς  στον τρόπο πάταξης του εγκλήματος και ποιο μήνυμα έστειλε με την επίσκεψή του σε όλους τους Αστυνομικούς Σταθμούς παγκύπρια. Ταυτοχρόνως, ο Αρχηγός αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την αναδιοργάνωση της Αστυνομίας και παραθέτει το στίγμα του στην προσπάθεια η Αστυνομία να επανακτήσει την εμπιστοσύνη του κοινού.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Αρχηγού Αστυνομίας στην Offsite είναι το ακόλουθο:

Eρ: Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητές σας τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας;

«Σήμερα ο τόπος μας βιώνει μια πρωτόγνωρη δοκιμασία, η οποία σε συνδυασμό με τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και την πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει την σημερινή κυπριακή κοινωνία, αλλά και την ανάπτυξη νέων μορφών εγκλήματος και τη διαφοροποίηση της σύγχρονης εγκληματικότητας, έχουν δημιουργήσει αυξημένες απαιτήσεις και προσδοκίες από την Αστυνομία. Με γνώμονα λοιπόν την ασφάλεια της κοινωνίας, την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση, καθώς επίσης και την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος έχουμε θέσει τους στόχους και τις προτεραιότητας μας ως νέα Ηγεσία. Οι στόχοι αυτοί επικεντρώνονται σε δύο άξονες: στα εξωτερικά και τα εσωτερικά ζητήματα που αφορούν στη δράση της Αστυνομίας. Προμετωπίδα των δύο αυτών αξόνων είναι ο πολίτης και ο αστυνομικός.

Σε σχέση με τα εξωτερικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιχειρησιακή μας δράση, η στόχευση μας στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες που αφορούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, στην αντιμετώπιση του οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος, στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και στα θέματα της παράτυπης μετανάστευσης. 

Οι πολίτες βρίσκονται στον πυρήνα των προγραμματισμών και δράσεων μας και η Αστυνομία είναι εντεταλμένη να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο κοινό, καταβάλλοντας συνεχείς και στοχευμένες προσπάθειες για τη βελτίωση των σχέσεων Αστυνομίας - Πολίτη, ενδυναμώνοντας την μεταξύ μας συνεργασίας, ως αναγκαία προϋπόθεση για την επικράτηση συνθηκών ευνομίας και ευταξίας στον τόπο μας. 

Όσον αφορά στα εσωτερικά θέματα που μας απασχολούν, αποσκοπούμε στη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου επαγγελματισμού των μελών μας και προς επίτευξη του στόχου αυτού, εστιάζουμε στη διαρκή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στην παροχή περαιτέρω κινήτρων. 

Έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών της εποχής, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για υλοποίηση των προτεραιοτήτων μας, για μια Αστυνομία σύγχρονη, αξιόπιστη και αποτελεσματική, με επίκεντρο τον άνθρωπο∙ στο πλαίσιο του Κράτους Δικαίου. Ως Αστυνομία, εργαζόμαστε μαζί με τον πολίτη, διασφαλίζοντας συνθήκες τάξης και ασφάλειας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, προς όφελος της κοινωνίας». 

«Παγκόσμιο φαινόμενο η διαφθορά - Δεν θα γίνει  αποδεκτή»

Ερ: Το θέμα της διαφθοράς στην Αστυνομία σας απασχολεί έντονα. Η Αστυνομία πληρώνει το τίμημα των επίορκων αστυνομικών. Ποια μέτρα θα λάβετε πέραν του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου;

«Η αστυνομική διαφθορά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η διαφθορά υπάρχει σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και επαγγελματικής ζωής. Οι Αστυνομικοί Οργανισμοί  δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν, δυστυχώς, εξαίρεση. Εκείνο που είναι σημαντικό για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι η ύπαρξη των κατάλληλων και αποτελεσματικών μηχανισμών πρόληψης, ελέγχου και καταστολής της σε όλα τα επίπεδα.

Σε ότι αφορά στα μέτρα που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα, περιλαμβάνεται η σύσταση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας (Υ.Ε.Ε.Α.), Ν.3(Ι)/2018. Αποστολή της Υ.Ε.Ε.Α., σε γενικές γραμμές, είναι η συλλογή, αξιολόγηση και διερεύνηση πληροφοριών για θέματα διαφθοράς στην Αστυνομία, καθώς επίσης η εξιχνίαση και δίωξη αδικημάτων διαφθοράς που διαπράττονται από μέλη της Αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω Υπηρεσία διερευνά ποινικά αδικήματα όπως δωροληψία, δεκασμό, αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, κατάχρηση εξουσίας και οποιαδήποτε άλλα αδικήματα που από τη φύση τους θα συνιστούσαν πράξεις διαφθοράς». 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για σκοπούς καταγγελίας τέτοιου είδους υποθέσεων, είτε για παροχή σχετικών πληροφοριών, η Αστυνομία έχει δημιουργήσει την ειδική ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης καταγγελιών/πληροφοριών για θέματα διαφθοράς από μέλη της Αστυνομίας. 

Παράλληλα, καταγγελίες για διαφθορά μελών μας διερευνώνται και από την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας όταν προβληθεί ισχυρισμός ή υποβληθεί παράπονο προς την εν λόγω Αρχή ή όταν δοθούν οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για διερεύνηση.

Επίσης έχουν εμπλουτιστεί τα υφιστάμενα προγράμματα εκπαίδευσης με θεματικές ενότητες σε σχέση με την αναγνώριση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας ως Οργανισμού, η πάταξη της διαφθοράς αποτελεί σημαντικό ζήτημα. 

Καταληκτικά, θα ήθελα να τονίσω για ακόμη μία φορά τη θέση μας ότι φαινόμενα διαφθοράς δεν θα γίνουν αποδεκτά στην Αστυνομία. Άλλωστε η κοινωνία απαιτεί από αυτούς που έχουν τάξει τον εαυτό τους στην υπηρεσία του πολίτη να είναι υπόδειγμα εντιμότητας και ηθικής»

. Προκηρύσσονται διαγωνισμοί για την αναδιάρθρωση Αστυνομίας

Ερ.:Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αναδιάρθρωση της Αστυνομίας; – Πότε αναμένεται να προκύψουν νεότερα;

«Η Αστυνομία Κύπρου, όπως κάθε μεγάλος οργανισμός εξελίσσεται και αναβαθμίζεται συνεχώς για να προσαρμόζεται με τα δεδομένα της κάθε εποχής. Σήμερα βρίσκεται ξανά σε τροχιά αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού ώστε να καταστεί πιο λειτουργική και αποτελεσματική για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης, τη διαφύλαξη της ειρήνης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη και δίωξη των παρανομούντων. 

Ως εκ τούτου, στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, άρχισε η υλοποίηση της Σύμβασης που αφορά στην αποτελεσματική διαχείριση του έργου της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας Κύπρου με την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων.

Τα συμπεράσματα των αρχικών συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Ομάδα Έργου της Κοινοπραξίας και της Αστυνομίας Κύπρου, καθώς και οι πρώτες διαπιστώσεις της Κοινοπραξίας όσον αφορά στην υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, αποτυπώνονται στις ακόλουθες ενότητες:

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του γενικού στόχου του έργου, η Αστυνομία Κύπρου θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει τα πιο κάτω:

  • ένα σύγχρονο μοντέλο αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας,
  • ένα σύγχρονο πλαίσιο διαχείρισης μάθησης και ανάπτυξης,
  • ένα σύγχρονο πλαίσιο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Για τη διεκπεραίωση του συνολικού έργου αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού, προγραμματίζεται εντός του 2021, η προκήρυξη δύο νέων διαγωνισμών ανάληψης του έργου στους τομείς της μάθησης και ανάπτυξης και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού».

«Έτσι αλλάζουμε την εικόνα μας»

Ερ.:Ανακοινώσατε τη δημιουργία νέων Τμημάτων όπως της Ειδικής Μονάδας για Ελλείποντα Πρόσωπα – Εξηγήστε μας τον ρόλο τους και ποιες αλλαγές προωθείτε στο Σώμα.

«Με σκοπό η Αστυνομία να καταστεί πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση του εγκλήματος κυρίως σε νευραλγικούς τομείς που αφορούν στον ίδιο τον ανακριτή και την προστασία του, βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης της απόφασης για δημιουργία δύο βασικών Υποδιευθύνσεων.  

Η μια αναφέρεται στην Υποδιεύθυνση Ευάλωτων Ομάδων και Ελλειπόντων Προσώπων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων  της εν λόγω Υποδιεύθυνσης θα είναι τα ελλείποντα πρόσωπα, οι ανήλικοι, τα θύματα εμπορίας προσώπων, τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και άλλες ευάλωτες ομάδες. 

Η δεύτερη Υποδιεύθυνση αφορά στο κυβερνοέγκλημα. Συγκεκριμένα, το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων και το Γραφείο Καταπολέμησης Πνευματικής ιδιοκτησίας  και Παράνομων Στοιχημάτων θα μετεξελιχθούν σε Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Το εύρος και η έκταση των καθηκόντων των εν λόγω Γραφείων και οι έρευνες που καλούνται να διεξάγουν για το συνεχώς μεταβαλλόμενο διαδικτυακό έγκλημα, επιβάλλουν τη μετεξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό του, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα. 

Σημαντικό να αναφέρουμε επίσης είναι, ότι ήδη προχωρήσαμε στη δημιουργία της Υποδιεύθυνσης Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης, με την μετεξέλιξη του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνομίας.  Αναφέρεται επίσης η δημιουργία Νομικού Τμήματος στην Αστυνομία, το οποίο θα ασχολείται με το νομοθετικό κομμάτι, τις προσφυγές, αγωγές και τις ποινικές και πειθαρχικές υποθέσεις. 

Τέλος, μεταξύ άλλων, να σας αναφέρω ότι η Αστυνομία έχει αλλάξει τον τρόπο προβολής της, συμβαδίζοντας με τις ανάγκες της εποχής μας. Με τις αλλαγές, δίδεται μια ενιαία όψη τόσο στα έντυπα, όσο και στις ηλεκτρονικές μορφές επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από την Αστυνομία, όπως επιστολόχαρτα, κάρτες, οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών της Αστυνομίας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το γενικό μήνυμα που επιλέγηκε και καθόρισε την όλη διαδικασία σχεδιασμού «Για μια πιο ασφαλή κοινωνία» υπογραμμίζει τους στόχους και τον λόγο ύπαρξης της Αστυνομίας Κύπρου, δηλαδή τη δημιουργία και τη διαφύλαξη ενός περιβάλλοντος ασφάλειας για ολόκληρη την κοινωνία».

Τρία βασικά βήματα κατά του εγκλήματος

Ερ.:Ποιες δράσεις έχετε προωθήσει πρόσφατα σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσετε το έγκλημα;

«Είναι γεγονός ότι προωθούνται σειρά ενεργειών και δράσεων οι οποίες αποσκοπούν να καταστήσουν την Αστυνομία πιο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση και διαχείριση του εγκλήματος.

Προς τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε η περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της αναβάθμισης όλων των Κέντρων Ελέγχου των Επαρχιών, τα οποία θα ανταποκρίνονται στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, με κύριο γνώμονα την διασύνδεση όλων των συστημάτων της Αστυνομίας σε μία ενιαία πλατφόρμα. Ήδη το Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση του κατάλληλου εξοπλισμού στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου και συνεχίζεται η διαδικασία και για τις άλλες Επαρχίες. 

Με τον πιο πάνω εξοπλισμό η Αστυνομία καθίσταται πιο αποτελεσματική καθώς επίσης αυξάνεται  σημαντικά η επιχειρησιακή της ικανότητα. Στόχος της Αστυνομίας είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της επιστήμης, ούτως ώστε αποφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με το λιγότερο δυνατό κόστος σε μέσα, πόρους και ανθρώπινο δυναμικό.

Πέραν αυτού έχουμε προχωρήσει στην λειτουργία Επαρχιακού Κλιμακίου Βίας στην Οικογένεια στην Λεμεσό ενώ την ερχόμενη βδομάδα θα τεθεί σε λειτουργία το αντίστοιχο Κλιμάκιο στη Λευκωσία. Σκοπός η επέκταση του θεσμού σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις. Αποστολή των εν λόγω Κλιμακίων είναι η διερεύνηση και διαχείριση όλων των υποθέσεων/αναφορών βίας στην οικογένεια, βίας κατά γυναικών, και κακοποίησης παιδιών. 

Επίσης έχουμε προχωρήσει στη θεσμοθέτηση διαδικασιών και πρωτοκόλλων ενεργειών για σωρεία σημαντικών θεμάτων που καλείται να διαχειριστεί η Αστυνομία όπως στις περιπτώσεις διερεύνησης εμπρησμών, διερεύνησης υποθέσεων βίας στην οικογένεια, χειρισμού προσώπων που βρίσκονται υπό την επήρεια ουσιών, διαχείρισης ένοπλων περιστατικών, με στόχο την αποτελεσματικότητα των μελών μας και συνάμα την προστασία τους ότι σε κάθε περίπτωση προέβησαν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες που είναι καθορισμένες στα εν λόγω πρωτόκολλα». 

«Μεγάλο το πρόβλημα μείωσης προσωπικού»

Ερ.:Η Αστυνομία έχει πέραν των 700 κενών θέσεων. Πρόσφατα καλύφθηκαν μόνο ορισμένες. Αυτά τα κενά δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Σώματος. Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν;

«Είναι γεγονός ότι το ανθρώπινο δυναμικό σε κάθε Οργανισμό έχει να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην επιτυχή λειτουργία του Οργανισμού και ιδιαιτέρως για Οργανισμούς όπως η Αστυνομία. Ίσως είναι η πρώτη φορά που η Αστυνομία αντιμετωπίζει πρόβλημα μείωσης προσωπικού σε τόσο μεγάλο βαθμό. Μετά την απόφαση για έλεγχο της εφαρμογής των διαταγμάτων για την πανδημία, οι ανάγκες της Αστυνομίας έχουν αυξηθεί κατά πολύ, ενώ παράλληλα και τα Τμήματα που ασχολούνται με την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος χρειάζονται ενίσχυση. 

Με σκοπό την συμπλήρωση όλων των αποπαγοποιημένων θέσεων στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προωθούμε άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσληψη νέων Αστυνομικών, το ταχύτερο δυνατό. Στη βάση αυτής της προσπάθειας, στις 03 Αυγούστου προσλήφθηκαν 100 νέοι αστυνομικοί (75 αστυφύλακες/25 πυροσβέστες), σύμφωνα με την διαδικασία του 2019. Επίσης, στις 29/8/2020 διενεργήθηκαν νέες εξετάσεις πρόσληψης στις οποίες έχουν επιτύχει 356 υποψήφιοι και βρισκόμαστε στη φάση εφαρμογής των υπόλοιπων σταδίων της διαδικασίας πρόσληψης (ψυχομετρικά τεστ, αθλητικές δοκιμασίες, ιατρικές εξετάσεις και νάρκοτεστ). Παράλληλα, άμεσα, στις 06 Νοεμβρίου 2020  έχουν προκηρυχθεί νέες θέσεις πρόσληψης στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Στόχος είναι να καλυφθούν 377 κενές, αποπαγοποιημένες, θέσεις πρόσληψης αστυφυλάκων και πυροσβεστών. Το θέμα αυτό, το παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. 

Σημειώνεται ότι 96 μέλη μας που έχουν προσληφθεί στην Αστυνομία το 2017 και έχουν ολοκληρώσει, επιτυχώς, το τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης τους, από τις 10/11/2020, έχουν τοποθετηθεί στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών, στα Επαρχιακά ΤΑΕ και στο Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου με σκοπό την ενίσχυση τους.

Επιπρόσθετα, αναμένουμε, σύντομα, τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στις 26/9/2020 για την πρόσληψη Ειδικών Αστυνομικών, ενώ παράλληλα έχουμε υποβάλει αίτημα για αποπαγοποίηση των θέσεων Ειδικών Αστυνομικών, και αναμένουμε σύντομα θετική απάντηση. Η ενίσχυση με προσωπικό θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση καθώς επίσης στην πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος.  Ως αποτέλεσμα του μειωμένου προσωπικού, τα μέλη μας καταβάλλουν μια τεράστια προσπάθεια για κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν. Παρά το δύσκολο εργασιακό περιβάλλον κατορθώνουμε να παρουσιάζουμε σημαντικές επιτυχίες, επιφέροντας καίρια πλήγματα κατά του εγκλήματος και της παρανομίας και αυτό οφείλεται στα μέλη μας, τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία επιτελούν το λειτούργημά τους, συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους, με φιλότιμο, ευσυνειδησία, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι του πολίτη».

«Σε 4 μήνες πήγα σε όλους τους Αστυνομικούς Σταθμούς»

Ερ.:Κύριε Αρχηγέ, έχουμε διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό ότι ορισμένοι Αστυνομικοί Σταθμοί εντός της Λευκωσίας έχουν αλλάξει όψη. Σε τι αποσκοπείτε με αυτή την ενέργεια σας;

«Κ. Μιχαηλίδη, σας ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση που μου υποβάλλετε γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να επισημάνω ένα βασικό στόχο που έχουμε θέσει, μεταξύ άλλων, και που αφορά στην ευημερία όλων των μελών μας, όπου και εάν υπηρετούν.

αστυνομια ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Προς τον σκοπό αυτό, από την αρχή της τετράμηνης θητείας μου, έχω επισκεφθεί σχεδόν όλους τους Αστυνομικούς Σταθμούς παγκύπρια, σε μία προσπάθεια αφενός να βρεθώ δίπλα στα μέλη μας και να αφουγκραστώ τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους και αφετέρου να διαπιστώσω προσωπικά τις συνθήκες εργασίας τους. 

Αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι αρκετοί Σταθμοί, από κτηριακής απόψεως, χρειάζονται ανακαίνιση και επιδιόρθωση. Για τον σκοπό αυτό έχουμε προχωρήσει στον καταρτισμό προγράμματος επιδιόρθωσης όλων των Σταθμών.

ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

Εάν επισκεφθείτε τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας, τον Σταθμό της Ομορφίτας, της Περιστερώνας και του Παλαιχωρίου θα διαπιστώσετε τις αλλαγές που έχουν επέλθει ενώ είναι σε εξέλιξη η ανακαίνιση και των άλλων Σταθμών. Είναι σημαντικό ο καθένας από εμάς να εργάζεται σε ένα κατάλληλο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον». 

Ερ.:Ως νέος Αρχηγός αναλάβατε το βαρύ φορτίο για να αλλάξει η εικόνα της Αστυνομίας κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του κοινού. Λίγα λόγια για αυτή την προσπάθεια. 

«Πράγματι, σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η αποστολή της Αστυνομίας έχει γίνει πιο σύνθετη και περίπλοκη. Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει το έγκλημα, αλλάζει ο τρόπος δράσης των εγκληματιών. Δικαίως, αλλάζουν και οι απαιτήσεις και προσδοκίες των πολιτών από εμάς. Αφουγκραζόμενοι λοιπόν τα μηνύματα των καιρών και συμβαδίζοντας με τις καταιγιστικές αλλαγές και εξελίξεις, αλλάζουμε και εμείς για να γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι. Αναπτύσσουμε συνειδητά και όχι απλώς αντανακλαστικά, την κουλτούρα της αλλαγής, που θα μας καταστήσει προοδευτικά υπόδειγμα σύγχρονης Αστυνομίας και μάλιστα πρωτοπόρο ανάμεσα σε ανάλογους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως Ηγεσία έχουμε αρχίσει την υλοποίηση των στόχων μας και σωρεία άλλων δράσεων στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Η Αστυνομία δεν ενεργεί χωρίς σύνδεση με την κοινωνία. Για τον σκοπό αυτό είναι χρέος μας, απέναντι στην κοινωνία και την πολιτεία, και στο πλαίσιο της διατήρησης συνθηκών γαλήνης και ασφάλειας να ενεργούμε κατά τρόπο που να εμπνέει το κοινό και να κερδίζουμε συνεχώς την εμπιστοσύνη του.  Ταπεινή μας φιλοδοξία, είναι κάποια στιγμή, στη συλλογική συνείδηση της κοινωνίας, η Αστυνομία Κύπρου να αποτελεί έναν αστυνομικό Οργανισμό που εργάζεται ακούραστα και με κάθε κόστος για την ασφάλεια, προστασία και ευημερία των πολιτών, εδραιώνοντας την εμπιστοσύνη τους και τη συμβολή τους στην αύξηση των επιπέδων ασφάλειας στον τόπο μας».

 

Home