Αυτά είναι τα αποτελέσματα της Β’ κατανομής των Παγκυπρίων

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της Β’ κατανομής των Παγκυπρίων

Τι πρέπει να κάνουν οι φοιτητές που εξασφάλισαν θέση

Τα αποτελέσματα της B’ κατανομής θέσεων των Παγκύπριων Εξετάσεων 2019, για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ΕΔΩ

Κράτηση Θέσης – Εγγραφές στα Μαθήματα

 

Φοιτητές οι οποίοι έχουν βελτιώσει τη θέση τους από την A’ Κατανομή και έχουν ήδη συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής

Οι φοιτητές που έχουν ήδη συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής τους  και βελτίωσαν τη θέση τους με βάση την Β’ Κατανομή, δε χρειάζεται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Η βελτίωση της θέσης θα γίνει αυτόματα από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ).

 

Θα πρέπει όμως είτε να προσέλθουν στα Γραφεία της ΥΣΦΜ τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου από τις 9:00π.μ. μέχρι τις 12:00μ.μ, για να γίνει η αλλαγή στα μαθήματά τους ή να εγγραφούν στα μαθήματα ηλεκτρονικά την Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα προσθαφαιρέσεων.  

Φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά

Όσοι έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με βάση την κατανομή που φαίνεται πιο κάτω, θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ΕΔΩ επιλέγοντας το σύνδεσμο ‘Κράτηση Θέσης’, από σήμερα Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019 μέχρι την Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019.

Την Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου ή την Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019 από τις 9:00π.μ. μέχρι τις 12:00μ.μ. θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της ΥΣΦΜ, για να εγγραφούν στα μαθήματα.

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές, οφείλουν, πριν την κράτηση θέσης, να καταβάλουν εισφορά ποσού €30 ανά έτος (€50/έτος για φοιτητές ιατρικής), για παροχή ενδονοσοκομειακής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τραυματισμό ή/και ασθένεια (εξαιρούνται προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις). Η καταβολή της εισφοράς θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης ΕΔΩ, όπου είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού στην υπηρεσία JCC. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κράτηση θέσης, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης της ΥΣΦΜ, στο τηλέφωνο: 22894021. 

 

 Αιτήσεις για Διαμονή στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Οι φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη Β΄  Κατανομή, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διαμονή στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου την Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου ή την Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019, μεταξύ των ωρών 09:00π.μ. – 13:00μ.μ. Οι αιτήσεις των φοιτητών πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, στα γραφεία της ΥΣΦΜ, στην Πανεπιστημιούπολη.  

Σημειώνεται ότι, φοιτητές που είχαν ήδη εξασφαλίσει θέση με την Α΄ Κατανομή και βελτιώνουν τη θέση τους με τη Β΄ Κατανομή, δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για διαμονή στη Φοιτητική Εστία, αφού  η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους φοιτητές της Α΄ κατανομής έληξε στις 9 Ιουλίου 2019.  

Για έντυπα αιτήσεων διαμονής στη Φοιτητική Εστία και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο ΕΔΩ ή να αποταθούν στο Γραφείο Στέγασης  της ΥΣΦΜ στα τηλέφωνα: 22 89 4037 / 4038.  

Συμπληρωματική κατανομή θέσεων Εθνοφρουρών οι οποίοι παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις το 2019 και θα είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο 2020

Οι εθνοφρουροί, οι οποίοι έχουν ίση ή υψηλότερη βαθμολογία  από τον τελευταίο εισακτέο της τελευταίας κατανομής του 2019, του προγράμματος που επιθυμούν να εισαχθούν και έχουν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2019, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ΥΣΦΜ περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 2019 μετά από σχετική ανακοίνωση. Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ ΕΔΩ. Όσοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα τους προσφέρεται αυτόματα η θέση.  

Home