Αυτά είναι τα έντυπα για τις μετακινήσεις

Αυτά είναι τα έντυπα για τις μετακινήσεις

Δείτε τα έντυπα που πρέπει να έχετε μαζί σας

Στη δημοσιότητα έδωσε απόψε  το Υπουργείο Υγείας το έντυπο μετακίνησης εργαζομένων που θα ισχύει τις ώρες που θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, όπως επίσης και το έντυπο για μετακινήσεις για άλλους σκοπούς.

Έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου (A)

1

2

Έντυπο B για μετακινήσεις

3

*Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών δύνανται να χρησιμοποιούν το Έντυπο Β για τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν συνολικά τις δύο μετακινήσεις ημερησίως.

Home