Αυτό είναι το σχέδιο αναβάθμισης ακτοπλοϊκών επιβατικών σκαφών

Αυτό είναι το σχέδιο αναβάθμισης ακτοπλοϊκών επιβατικών σκαφών

Το Σχέδιο θα εφαρμοστεί κατά την περίοδο 2019-2021 με συνολικό προϋπολογισμό ύψους τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ

Σχέδιο κρατικής ενίσχυσης για αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών επιβατηγών σκαφών και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ύψους €3 εκ., ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 του μηνός, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.  

Σκοπός του Σχεδίου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, είναι η αναβάθμιση του τομέα της ακτοπλοΐας και των επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα ακτοπλοϊκά σκάφη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε ντόπιους και ξένους τουρίστες.

 

Προστίθεται ότι με το εν λόγω Σχέδιο επιδιώκεται (α) η προαγωγή της προστασίας του περιβάλλοντος, (β) η αναβάθμιση/ βελτίωση των μέσων ναυσιπλοΐας, (γ) η ενίσχυση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των επιβατών και του πληρώματος και (δ) η εξυπηρέτηση της προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στα υπό αναβάθμιση σκάφη.  

 

Το Σχέδιο θα εφαρμοστεί κατά την περίοδο 2019-2021 με συνολικό προϋπολογισμό ύψους τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ (1 εκατομμύριο ανά έτος). Η μέγιστη χρηματοδοτική ενίσχυση που θα παρέχεται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας , το οποίο θα το εφαρμόσει, δεν θα ξεπερνά τις €200.000 ανά δικαιούχο ενώ η ένταση της χορηγίας δεν θα ξεπερνά το 60% των επιλέξιμων δαπανών αναβάθμισης. 

 

Δικαιούχοι θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικού ακτοπλοϊκού σκάφους και ασκούσαν οικονομική δραστηριότητα όχι λιγότερη από πέντε (5) χρόνια τα τελευταία δέκα (10) χρόνια πραγματοποιώντας τουλάχιστον εξήντα (60) πλόες ανά τουριστική περίοδο( Απρίλη- Νοέμβριο).

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου η ελάχιστη επένδυση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον €20.000.

ΚΥΠΕ

Home