Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Αυτοί πέρασαν τις εξετάσεις πρόσληψης σε Αστυνομία/Πυροσβεστική

Offsite Team -
23.10.2020

Αυτοί πέρασαν τις εξετάσεις πρόσληψης σε Αστυνομία/Πυροσβεστική

Thumbnail
Δείτε τα αποτελέσματα των εξετάσεων - ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατάλογος επιτυχόντων υποψηφίων για πλήρωση κενών θέσεων στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89), όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο Προσλήψεων της Αστυνομίας, γνωστοποιεί τον κατάλογο επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας όσων παρακάθισαν στη γραπτή εξέταση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου 2020, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο Αρ. 6(Ι) του 1998, όπως έχει τροποποιηθεί. 

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, η διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων για πρόσληψη στην Αστυνομία, ανατίθεται στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου

Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία έχει την ευθύνη για την ετοιμασία δοκιμίων για το κάθε θέμα της εξέτασης, την επιτήρηση των εξετάσεων, τη διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών και την ετοιμασία σχετικού καταλόγου όλων των υποψηφίων. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Νόμο, Επιτυχών, σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας. 

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, επί συνόλου υποψηφίων που παρακάθισαν στην εν λόγω εξέταση, πέτυχαν 356, δηλαδή ποσοστό %. 

Εναλλακτικά δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα

Μπορείτε να δείτε πιο κάτω τον κατάλογο επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας.

1

1

1

1

5

1

1

1

1

Home