Αυτός είναι ο τρόπος υποβολής αιτήσεων και πληρωμής εξετάσεων

Αυτός είναι ο τρόπος υποβολής αιτήσεων και πληρωμής εξετάσεων

Τον τρόπο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και πληρωμής τελών σε εξετάσεις, ανακοίνωσε η Υπ. Εξετάσεων

Τον τρόπο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και πληρωμής τελών σε Εξετάσεις, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εξετάσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Εξετάσεων (Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενεργώντας στα πλαίσια του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου (Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021, με ισχύ από τις 10.1.2021, ενημερώνει το κοινό ότι οι αιτήσεις συμμετοχής και η πληρωμή τελών για τις εξετάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι που ακολουθεί πρέπει να υποβάλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Υπηρεσία Εξετάσεων Μεγάρων 23 Στρόβολος, 2032 ή Υπηρεσία Εξετάσεων ΥΠΠΑΝ, Τ.Θ. 28777, 2082 Λευκωσία, εντός  των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων της κάθε εξέτασης.

Σημειώνει ότι τα τέλη συμμετοχής στις υπό αναφορά εξετάσεις θα πρέπει, επίσης, να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με ταχυδρομική ή τραπεζική και όχι προσωπική επιταγή, η οποία πρέπει να εκδίδεται στο όνομα: «Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας».

 

Παράρτημα Ι

 

  1. Πιστοποίηση Πολύ Καλής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Γ΄1) – Ημερομηνία Εξέτασης: 6/3/2021 , Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11-28/1/2021.        
  2. Πιστοποίηση Βασικής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Α΄2)  - Ημερομηνία Εξέτασης: 10/4/2021, Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 8-25/2/2021.
  3. Κυβερνητικές Εξετάσεις Ελληνικής και Αγγλικής Δακτυλογραφίας και Στενογραφίας - Ημερομηνία Εξέτασης: 14/4/2021 – 26/4/2021, Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/2/2021-5/3/2021.
  4.  Πιστοποίηση Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών - Ημερομηνία Εξέτασης: 24/4/2021, Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 1-18/3/2021.           

ΚΥΠΕ                

Home