Βγήκαν τα αποτελέσματα για την Ψυχομετρική Εξέταση Αστυνομίας

Βγήκαν τα αποτελέσματα για την Ψυχομετρική Εξέταση Αστυνομίας

Ο κατάλογος με τα αποτελέσματα

Η Αστυνομία γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των Ψυχομετρικών Εξετάσεων που διεξήχθησαν στις 20 Ιουνίου, 2020, για πλήρωση των κενών θέσεων στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στην ψυχομετρική εξέταση, υποψηφίων για πρόσληψη στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, δημοσιεύονται στον πιο κάτω κατάλογο, με στοιχείο αναγνώρισης τον αριθμό υποψηφίου.

Για πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το Γραφείο Προσλήψεων, της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, στους τηλεφωνικούς αριθμούς 22-808236, 22-808247 και 22-808434.

                               

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ /ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΙΣ 20/06/2020,  ΚΑΤΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5186/211

A/A    Αρ.Υποψηφίου

1.        6

2.        8

3.        10

4.        12

5.        19

6.        20

7.        32

8.        33

9.        38

10.        58

11.        60

12.        65

13.        68

14.        97

15.        106

16.        114

17.        132

18.        134

19.        147

20.        151

21.        169

22.        176

23.        180

24.        201

25.        202

26.        229

27.        230

28.        249

29.        250

30.        254

31.        259

32.        269

33.        278

34.        287

35.        313

36.        321

37.        331

38.        363

39.        368

40.        385

41.        404

42.        408

43.        410

44.        418

45.        443

46.        447

47.        453

48.        456

49.        458

50.        461

51.        468

52.        472

53.        475

54.        483

55.        511

56.        528

57.        542

58.        547

59.        551

60.        553

61.        558

62.        568

63.        613

64.        620

65.        626

66.        633

67.        638

68.        643

69.        647

70.        653

71.        663

72.        666

73.        682

74.        688

75.        698

76.        705

77.        713

78.        723

79.        741

80.        787

81.        800

82.        824

83.        833

84.        862

85.        871

86.        881

87.        900

88.        934

89.        937

90.        954

91.        962

92.        966

93.        995

94.        1140

95.        1160

96.        1181

97.        1213

98.        1237

99.        1243

100.        1262

101.        1270

102.        1312

103.        1326

104.        1330

105.        1337

106.        1372

107.        1388

 

Home