Διακοπή παροχής νερού σε περιοχή στη Λευκωσία

Διακοπή παροχής νερού σε περιοχή στη Λευκωσία

Οι επηρεαζόμενοι καταναλωτές καλούνται όπως μειώσουν την κατανάλωση νερού στο ελάχιστο δυνατό

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας πληροφορεί τους καταναλωτές του στην περιοχή του Δήμου Τσερίου ότι η παροχή νερού θα διακοπεί την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, λόγω εκτέλεσης έργων στον παροχετευτικό αγωγό του αντλιοστασίου Μαζέρας.

Ο παροχετευτικός αγωγός αφορά ευθύνη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και είναι ο αγωγός που παρέχει νερό στις δεξαμενές του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Το Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για οποιαδήποτε ταλαιπωρία ενδεχομένως προκληθεί προς τους καταναλωτές. Οι επηρεαζόμενοι καταναλωτές καλούνται όπως μειώσουν την κατανάλωση νερού στο ελάχιστο δυνατό.

Home