Διασύνδεση Λεωφ. Τσερίου. Ελλάδος και Ευαγόρα Παλληκαρίδη

Διασύνδεση Λεωφ. Τσερίου. Ελλάδος και Ευαγόρα Παλληκαρίδη

Τα σχέδια της ΣΕΛΕ

Με τα συμπεράσματα της  μελέτης που διενεργήθηκε για τη λεωφόρο Τσερίου συμφωνούν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Λεωφόρου Ελλάδος (ΣΕΛΕ) στην Πάφο,  σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, με την επιτροπή να αποφασίζει ότι το φθινόπωρο θα προχωρήσει σε διάσκεψη για να επεξηγήσει πως συνδέεται η λεωφόρος Τσερίου με τη λεωφόρο Ελλάδας και Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής Λεωφόρου Ελλάδος (ΣΕΛΕ), στα πλαίσια της οποίας αναλύθηκαν τα συμπεράσματα της μελέτης, που διενεργήθηκε για τη λεωφόρο Τσερίου.  Τα μέλη συμφώνησαν πλήρως με τα συμπεράσματα της μελέτης, καθώς επιβεβαιώνει αυτό που υποστήριζαν τόσο καιρό, ότι δηλαδή η νησίδα μόνο καταστροφική μπορεί να είναι.

Αποφασίστηκε όπως πραγματοποιηθεί ανοικτή δημοσιογραφική διάσκεψη γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου- αρχές Οκτωβρίου, για να παρουσιαστεί η μελέτη της λεωφόρου Τσερίου στην Πάφο και να επεξηγηθεί πως συνδέεται με τη λεωφόρο Ελλάδος και Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

 

Home