Διευκρινίσεις Ερευνητικής Επιτροπής πολιτογραφήσεων

Διευκρινίσεις Ερευνητικής Επιτροπής πολιτογραφήσεων

Η αγορά μίσθωσης υπηρεσιών 40 προσοντούχων συνεργατών "είναι να υποβοηθηθεί το ογκώδες έργο της"

Η Ερευνητική Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών, η οποία συστάθηκε κατόπιν διαταγμάτων του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνιών 07.09.2020 και 14.10.2020, εξέδωσε ανακοίνωση με διευκρινίσεις για την αγορά μίσθωσης υπηρεσιών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η πρόθεσή της για την αγορά μίσθωσης υπηρεσιών 40 προσοντούχων συνεργατών "είναι να υποβοηθηθεί το ογκώδες έργο της για την εξέταση των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών για την περίοδο 2007 – 17.8.2020".

Στην προκήρυξη για τη μίσθωση των υπηρεσιών των συνεργατών, καθορίζεται ως εβδομαδιαία αμοιβή τα 425,00€ + ΦΠΑ για 40 ώρες εργασίας, για περίοδο εργασίας 6 εβδομάδων και με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 3 εβδομάδες περαιτέρω. Οποιοδήποτε άλλο ποσό ή άλλοι όροι αναφέρονται σε δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια", αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Home