Δήμος Λευκωσίας/Προσοχή! Επικίνδυνη οικοδομή στην Οδό Ονασαγόρου

Δήμος Λευκωσίας/Προσοχή! Επικίνδυνη οικοδομή στην Οδό Ονασαγόρου

Καλεί τους ιδιοκτήτες να πάρουν μέτρα

Επικίνδυνη έχει κηρύξει οικοδομή στην Οδό Ονασαγόρου, ενορία Τρυπιώτη, ο Δήμος Λευκωσίας.

 

Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ότι, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, Άρθρο 15Β, έχει κηρύξει την πιο κάτω οικοδομές επικίνδυνη: Οδός ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ 8, ΕΝΟΡΙΑ ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ, 21/ 460512, Τμ. Α, Τεμ. 103 + 104.

 

Ο Δήμος καλεί τους ιδιοκτήτες της πιο πάνω οικοδομής, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22797500 και να προχωρήσουν με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για άρση της επικινδυνότητας.  

Σημειώνει, τέλος, ότι σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμος θα μπορεί να εισέλθει αυτεπάγγελτα στην οικοδομή, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για άρση του κινδύνου, ή/και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και €20.000, ή/και να προωθηθεί ποινική υπόθεση.

ΚΥΠΕ

 

Home