Δημοσιεύτηκαν οι διορισμοί και οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Δημοσιεύτηκαν οι διορισμοί και οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Δείτε τα αποτελέσματα από την Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν διορισμούς και μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς εκπαιδευτικών λειτουργών σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προδημοτική Εκπαίδευση), έκτακτες μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση), τη μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου διάρκειας και τους διορισμούς με σύμβαση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Μέσης Εκπαίδευσης, έκτακτες μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση) και έκτακτες μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδικη Εκπαίδευση).

 

Για τις αναρτημένες ανακοινώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα ΕΔΩ

 

Home