Έφεση στην απόφαση για αποζημίωση €7,7 εκ. στην οικογένεια Κίρζη

Έφεση στην απόφαση για αποζημίωση €7,7 εκ. στην οικογένεια Κίρζη

Η Sharelink θα εφεσιβάλει την απόφαση για αποζημιώσεις

Την πρόθεση της να καταχωρήσει έφεση κατά της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού με την οποία επιδικάστηκαν αποζημιώσεις ύψους περί τα €7,7 εκατομμύρια υπέρ της οικογένειας Κίρζη, εκφράζει η Sharelink Securities & Financial Services Ltd.

Η Sharelink με σημερινή της ανακοίνωση στο ΧΑΚ,  και κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ενημερώνει αναφορικά με την εν λόγω απόφαση εναντίον της εταιρείας και αξιωματούχων της και με τις ενέργειες της σε σχέση με αυτήν.

Όπως αναφέρεται, η αστική αγωγή είχε εγερθεί από πρώην πελάτες της Εταιρείας (οι ‘Ενάγοντες’) σχετικά με γεγονότα που είχαν συμβεί περί το 2008 και εναγόμενοι ήταν η Εταιρεία και αξιωματούχοι αυτής κατά την επίδικη περίοδο.

Σημειώνεται ότι στις 15.11.2019, εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, απόφαση σε αστική αγωγή, επιδικάζοντας κατά των εναγομένων, της Εταιρείας και των τότε αξιωματούχων αυτής, αλληλέγγυα και κεχωρισμένα, συνολικές αποζημιώσεις ύψους περί τα €7,7 εκατομμύρια. Το Δικαστήριο επιδίκασε επίσης το ίδιο ποσό υπέρ της Εταιρείας και εναντίον του πρώην υπαλλήλου της Εταιρείας, προστίθεται.

Η απόφαση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αφορά αποζημιώσεις για ζημιές που το πρωτόδικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι έχουν υποστεί οι Ενάγοντες σε λογαριασμούς/ χαρτοφυλάκια τους σε τράπεζες του εξωτερικού που έθεσαν υπό τη διαχείριση της Εταιρείας και σε χρηματιστηριακούς λογαριασμούς στην Κύπρο.

Η Sharelink αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι η ουσία της υπόθεσης, σύμφωνα με το πρωτόδικο Δικαστήριο, είναι ότι πρώην υπάλληλος της Εταιρείας, με ψευδείς παραστάσεις έπεισε τους Ενάγοντες να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και να διατηρήσουν τις επενδύσεις τους παραδίδοντας τους αναληθείς καταστάσεις των λογαριασμών τους που παρουσίαζαν κέρδη, ενώ στην πραγματικότητα είχαν ζημιές. Οι επίδικες πράξεις είχαν συμβεί περί το 2008.

Η Εταιρεία, όπως αναφέρεται, έχοντας κατ’ αρχήν εξετάσει την απόφαση με τους δικηγόρους της και έχοντας ενημερωθεί από τους δικηγόρους της ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι έφεσης κατά της απόφασης του πρωτόδικου Δικαστηρίου, τόσον αναφορικά με την Εταιρεία, όσον και αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα – τότε αξιωματούχους της Εταιρείας, θα ήθελε να ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Τα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα των πελατών της Εταιρείας δεν επηρεάζονται με κανένα τρόπο από την απόφαση, αφού είναι τοποθετημένα και / ή φυλάσσονται διαχωρισμένα από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας (segregated).

2. Θα υποβληθεί έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

3. Σε τρεις παρόμοιες υποθέσεις που αφορούσαν ενέργειες του πρώην υπαλλήλου της Εταιρείας, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας (με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά) απέρριψε τις αγωγές εναντίον της Εταιρείας και αξιωματούχων της. Η τελευταία απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού διαφωνεί με τις προηγούμενες αποφάσεις επί των νομικών σημείων, γι’ αυτό το θέμα θα αποφασιστεί δεσμευτικά και τελεσίδικα στο Ανώτατο Δικαστήριο κατ’ έφεση.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Εταιρεία αποτελεί θυγατρική εταιρεία της SFS Group Public Company Ltd, οι τίτλοι της οποίας είναι εισηγμένοι στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ.

Η δικηγορική εταιρεία που εκπροσώπησε την οικογένεια Κίρζη στη δίκη εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή ανακοίνωση κάνοντας, μεταξύ άλλων, λόγο για δικαστική απόφαση «καταπέλτη» εναντίον της Sharelink Securities & Financial Services Ltd, διοικητικών συμβούλων και στελεχών της.

ΚΥΠΕ

 
Home