Ειδική έκθεση Οδυσσέα για το Υπ. Άμυνας / Ποια τα ευρήματα

Ειδική έκθεση Οδυσσέα για το Υπ. Άμυνας / Ποια τα ευρήματα

Τα ευρήματά του σε ειδική έκθεση / Η αναφορά στους ΣΥΟΠ

Ειδική έκθεση για το Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε την Πέμπτη 25 Νοεμβριου 2021 ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ανάμεσα στα ευρήματα που εντοπίζει ο Γενικός Ελεγκτής είναι η αναφορά ότι «Ανώτερος Αξιωματικός της Εθνικής Φρουράς προήχθη, παρά τη δυσμενή αξιολόγησή του και ακολούθως συνελήφθη για κατοχή παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, οπόταν του ασκήθηκε ποινική δίωξη».  Αυτό αναφέρει σε ειδική του έκθεση για το Υπουργείο Άμυνας ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσέας Μιχαηλίδης ο οποίος σύμφωνα με τα ευρήματά του που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου έγραψε:

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

«Ενώ αρχικά αποφασίστηκε o αξιωματκός  να τεθεί σε διαθεσιμότητα, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ανέστειλε την ποινική δίωξη, κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου του, αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα, σε περίπτωση καταδίκης του από το Δικαστήριο, επιβολής από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, πρόσθετης ποινής. Αντί αυτού, του επετράπη να παραιτηθεί οικειοθελώς, απονέμοντάς του και επιπρόσθετο τιμητικό βαθμό».

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Σε άλλα ευρήματα  ο Γενικός Ελεγκτής εντόπισε ότι:

 • Ο θεσμός των Συμβασιούχων Οπλιτών  (ΣΥΟΠ) έχει βελτιωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό στον τομέα της στρατολόγησης, επιφέροντας παράλληλα ανάλογα οφέλη στη λειτουργία της ΕΦ. Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, η πιο πάνω εικόνα, ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζεται και στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης, αφού το συνολικό ποσό των υπερπληρωμών στη μισθοδοσία τους παρουσιάζει ανοδική πορεία από το 2018 και το ποσοστό ανακτησιμότητας των εν λόγω οφειλών παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επίσης, υφίστανται πρόσθετες οφειλές προς το Δημόσιο, λόγω της μη καταβολής αποζημίωσης από μέρους των ΣΥΟΠ, οι οποίοι τερματίζουν την υπηρεσία τους στην ΕΦ πριν από τη λήξη της σύμβασης απασχόλησής τους.
 • Εξακολουθεί, κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας, να παρέχεται, με κάποιους χιλιομετρικούς περιορισμούς, η δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού της ΕΦ, προς και από τους χώρους εργασίας τους, επί καθημερινής βάσης, με τη χρήση στρατιωτικών οχημάτων, με την πρόφαση ότι αυτό κρίνεται επιβεβλημένο για επιχειρησιακούς λόγους.
 • Αποφασίστηκε η δυνατότητα δωρεάν διακίνησης των ΣΥΟΠ από και προς τους χώρους εργασίας και τα αστικά κέντρα όπου διαμένουν, μέσω της χρήσης του σχεδίου δωρεάν διακίνησης των εθνοφρουρών και οπλιτών ΕΛΔΥΚ, χωρίς να ληφθεί η απαραίτητη έγκριση για ανάλογη τροποποίηση της σχετικής σύμβασης από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων. Εντοπίσθηκαν ακόμη περιπτώσεις που αφορούσαν στη χρήση ιδιωτικών ταξί, για την εξυπηρέτηση μέχρι και ενός ατόμου ανά δρομολόγιο.
 • Υπότροφος της Κυπριακής Δημοκρατίας διένυσε σχεδόν διπλάσιο χρόνο από τον καθορισμένο για την ολοκλήρωση των σπουδών του στο ιατρικό τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), χωρίς αυτό να αποδίδεται σε ιατρικούς λόγους ή σε εξωγενείς παράγοντες. Παρόλο που ο αρμόδιος λειτουργός του ΥΠΑΜ εισηγήθηκε επανειλημμένα τον άμεσο τερματισμό της φοίτησής του και την απαίτηση καταβολής της προβλεπόμενης αποζημίωσης, ύψους €56.948, εντούτοις ο τότε Υπουργός Άμυνας αποφάσισε την παραχώρηση διαδοχικών παρατάσεων.
 • Στέλεχος του Υγειονομικού Σώματος της ΕΦ λάμβανε εκτεταμένη αναρρωτική άδεια, ωστόσο η μη έγκαιρη παραπομπή του στο αρμόδιο Ιατροσυμβούλιο, για επανεξέταση κατά τον ουσιώδη χρόνο της πάθησής του, είχε ως αποτέλεσμα την αποστέρηση της δυνατότητας αιτιολόγησης των αδειών ασθενείας, στη βάση της πραγματικής κατάστασης της υγείας του. 
 • Δεν έχει επιτευχθεί, μέχρι στιγμής, η επιδιωκόμενη μείωση, τόσο στον συνολικό αριθμό του στρατιωτικού προσωπικού που μετατίθεται στο ΥΠΑΜ, όσο και των Τμημάτων/Υπηρεσιών του Υπουργείου και του ΓΕΕΦ διαμέσου της συγχώνευσής τους, παρόλο που η συστέγαση του ΥΠΑΜ και ΓΕΕΦ στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκε από τον Απρίλιο του 2019.
 • Παρά τις διαβεβαιώσεις του ΥΠΑΜ για θέσπιση συγκεκριμένων-μετρήσιμων κριτηρίων, στη βάση των οποίων το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων έχει τη δυνατότητα να κρίνει τους Αξιωματικούς ως ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους, συνεχίζει να παρατηρείται η ακύρωση των αποφάσεων του Συμβουλίου από το Δικαστήριο, με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στη Δημοκρατία. 
 • Παρόλο που η δαπάνη για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ΕΦ, ανήλθε το 2019 στα €3.259.930, εντούτοις παραμένει στάσιμη επί σειρά ετών η έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται δυσανάλογα χρηματικά ποσά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες-υποδομές. 
 • Έπειτα από υποδείξεις μας κατά το 2009, για μείωση των τελών υδροδότησης που επιβάλλονταν σε Στρατόπεδο της ΕΦ, στη βάση Κανονισμών που διέπουν τον καθορισμό τελών ύδατος, το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου, μετά από παρέλευση 11 ετών, προέβη στην απαιτούμενη μείωση, η οποία υπολογίζεται στο 35%.
 • Μη συμμόρφωση του ΥΠΑΜ, από το 2012, με την υποχρέωση ετοιμασίας ενός συνολικού Σχεδίου Δράσεως, τόσο για την εξοικονόμηση ενέργειας στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όσο και για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη βάση σχετικής Οδηγίας της ΕΕ προς τα Κράτη-Μέλη και μετέπειτα Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με ότι αυτό συνεπάγεται στην επιβάρυνση του κρατικού Προϋπολογισμού, λόγω αυξημένων δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στη δυνατότητα εξασφάλισης συγχρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΈ.
 • Για αρκετά ιδιωτικά τεμάχια γης που χρησιμοποιούνται από την ΕΦ, δεν έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα Διατάγματα Επίταξης και συνεπώς δεν καταβάλλονται στους ιδιοκτήτες τους οποιαδήποτε ενοίκια ως αντιστάθμισμα. Προς επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων σχεδιάστηκε κατάλληλο μηχανογραφικό πρόγραμμα, ωστόσο το ΥΠΑΜ δεν προέβη στην έμπρακτη αξιοποίησή του. 

     

 

 

 

Home