Εκπαιδευτική υπηρεσία: Ανακοίνωσε μεταθέσεις και διορισμούς

Εκπαιδευτική υπηρεσία: Ανακοίνωσε μεταθέσεις και διορισμούς

Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

α) Διορισμούς με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

β) Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Οι ανακοινώσεις είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Home