Εκστρατεία καθαριότητας Δήμου Λευκωσίας

Εκστρατεία καθαριότητας Δήμου Λευκωσίας

Κατά την περίοδο αυτή ο Δήμος αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των αυλακιών, οχετών και δημόσιων χώρων

Η δεύτερη εκστρατεία καθαριότητας και δωρεάν συλλογής κλαδευμάτων και ογκωδών αντικειμένων έχει ξεκινήσει ο Δήμος Λευκωσίας από τις 13 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 17 Ιουλίου 2019. Κατά την περίοδο αυτή ο Δήμος αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των αυλακιών, οχετών και δημόσιων χώρων εντός των δημοτικών του ορίων.  

Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος αναφέρει αναλυτικά, τη χρονική περίοδο ανά ενορία. Άγιος Ανδρέας (1): 13  – 17 Μαΐου, Άγιος Ανδρέας (2): 20 – 24 Μαΐου, Άγιος Ανδρέας (3): 27 – 31 Μαΐου, Τρυπιώτης (1): 18  – 21 Ιουνίου,  Τρυπιώτης (2): 24  – 28 Ιουνίου, Αγίοι Ομολογητές (1): 13 - 22 Μαΐου, Αγίοι Ομολογητές (2): 23  – 31 Μαΐου, Αγίοι Ομολογητές (3): 3  – 21 Ιουνίου, Αγίοι Ομολογητές (4): 24 Ιουνίου – 2 Ιουλίου, Άγιος Αντώνιος (1): 10  – 17 Ιουλίου, Άγιος Αντώνιος (2): 3  – 9 Ιουλίου, Παλλουριώτισσα(1): 1  – 17 Ιουλίου, Παλλουριώτισσα(2): 18 – 28 Ιουνίου, Παλλουριώτισσα(3): 30 Μαΐου – 14 Ιουνίου, Παλλουριώτισσα(4): 13  – 29 Μαΐου, Εντός των Τειχών (1): 3  –  7 Ιουνίου, Εντός των Τειχών (2): 10  – 14 Ιουνίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (1): 1  – 5 Ιουλίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (2): 8  – 17 Ιουλίου, Καϊμακλί (1): 3 – 11 Ιουνίου, Καϊμακλί (2): 18 – 24 Ιουνίου,  Καϊμακλί (3): 25 Ιουνίου  –  2 Ιουλίου,  Καϊμακλί (4): 13 – 28 Μαΐου,  Καϊμακλί (5): 3  – 12 Ιουλίου, Ταχτ Ελ Καλέ: 15  –  17 Ιουλίου, Γενί Τζαμί: 12 – 14 Ιουνίου, Ομορφίτα: 29  – 31 Μαΐου.

 

Ο Δήμος καλεί τους δημότες για καλύτερη και αποτελεσματικότερη ανακύκλωση των αντικειμένων και υλικών να τα τοποθετούν σε διαφορετικές σακούλες. Οι κατηγορίες των αντικειμένων είναι:  

Κλαδεύματα και πράσινα απόβλητα κήπου (φύλλα, χόρτα). Ηλεκτρικός/ηλεκτρονικός εξοπλισμός όπως ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ογκώδη/άχρηστα αντικείμενα όπως στρώματα, παλαιά έπιπλα. Σύμμεικτα απόβλητα. (διάφορα απορρίμματα)

 

Σημειώνεται ότι η τοποθέτηση των υλικών που προκύπτουν από τον καθαρισμό, πρέπει να γίνεται δύο μέρες πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες, με τρόπο που να μην παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να προστατεύεται το περιβάλλον.  

Ο Δήμος Λευκωσίας καλεί επίσης όλους τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες ακατοίκητων υποστατικών και ανοικτών ιδιωτικών χώρων και οικοπέδων να φροντίσουν για την καθαριότητά τους εντός της προκαθοριζόμενης χρονικής προθεσμίας όπως αναφέρεται στις σχετικές επιστολές και ειδοποιήσεις που τους έχουν αποσταλεί.  

Διευκρινίζεται ότι σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει στον καθαρισμό και την απαλλαγή τους από άγρια βλάστηση, σκύβαλα και άχρηστα αντικείμενα χρεώνοντας τους ιδιοκτήτες το ανάλογο χρηματικό αντίτιμο. Για κάθε κανονικό οικόπεδο η φετινή χρέωση αντιστοιχεί στο ποσό των €85.00. Οι χρεώσεις των ακατοίκητων υποστατικών υπολογίζονται ανάλογα με τις εργατοώρες και τον όγκο των ακαθαρσιών που θα προκύψουν.

Home