Ελεγκτική: «Οι εκθέσεις μας δεν έχουν πολιτικές σκοπιμότητες»

Ελεγκτική: «Οι εκθέσεις μας δεν έχουν πολιτικές σκοπιμότητες»

Δικαίωμά σας η κριτική λέει στους επικριτές

Αναφορικά με σημερινό δελτίο τύπου του ΟΠΕΚ, η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Είναι δικαίωμα του ΟΠΕΚ να εκφράζει κριτική ως προς το περιεχόμενο των πρόσφατων εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σχετικά με τις αεροπορικές μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και της κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης αλλοδαπών επενδυτών. Η Υπηρεσία μας εκδίδει εκθέσεις στη βάση των ελεγκτικών προτύπων και όχι για να ικανοποιήσει τις πολιτικές ή άλλες επιδιώξεις οποιουδήποτε.

2. Για το θέματα τα οποία αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου του ΟΠΕΚ σημειώνονται τα ακόλουθα:

(α) Για το θέμα των αγοραπωλησιών και ανταλλαγών τουρκοκυπριακών περιουσιών η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε διαχειριστικό έλεγχο με σημαντικά ευρήματα (Ετήσια Έκθεση 2014 σελ. 11-24). Για τα θέματα μίσθωσης τουρκοκυπριακών περιουσιών περιλήφθηκε έλεγχος στην Ετήσια Έκθεση 2015 (σελ. 606-613).

(β) Για την πλατεία Ελευθερίας έχει σταλεί προς τον Δήμο Λευκωσίας μεγάλος αριθμός επιστολών, και υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της εκπροσώπησής μας ως παρατηρητές στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων. Το έργο θα περιληφθεί σε Ειδική Έκθεση που έχει δρομολογηθεί για όλα τα εν εξελίξει μεγάλα δημόσια έργα, η οποία θα δημοσιοποιηθεί τους αμέσως επόμενους μήνες.

(γ) Η στέγη του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας κατέρρευσε το 2008 και για το συμβάν έγιναν έρευνες. Η τότε Γενική Ελέγκτρια έκρινε ότι, πέραν των ερευνών που είχαν γίνει από άλλους φορείς, δεν χρειαζόταν να γίνει ειδικός έλεγχος από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

δ) Για το εργοστάσιο διαχείρισης αστικών αποβλήτων στο Πεντάκωμο και γενικότερα  αναφορικά με τον τρόπο και τη χάραξη σχεδιασμού σε σχέση με τις χωματερές ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων από το 2003 μέχρι το 2017, διορίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2017 με Διάταγμα του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Ερευνητική Επιτροπή, η οποία παρέδωσε το Πόρισμα της στις 8 Ιουνίου 2018.

Απορρίπτουμε ως παντελώς ανυπόστατο τον ισχυρισμό του ΟΠΕΚ ότι δήθεν η Υπηρεσία μας επιδεικνύει υπέρμετρο ζήλο «όταν πρόκειται για πρωτοβουλίες οι οποίες προωθούν την επικοινωνία των δύο Κοινοτήτων στο νησί και συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσης». Η Υπηρεσία μας είναι ταγμένη στην απόλυτη πολιτική ουδετερότητα. Άλλωστε, το παράδειγμα που δίνεται από τον ΟΠΕΚ για τη συναυλία στο κατεχόμενο θέατρο της Σαλαμίνας (που είναι και η μόνη περίπτωση ελέγχου μας που αφορούσε το κατεχόμενο από την Τουρκία τμήμα της Κύπρου), σε καμία περίπτωση δεν είχε πολιτική χροιά και αντίθετα αποτέλεσε αφορμή για να επικαιροποιήσει το Τμήμα Αρχαιοτήτων την πολιτική του για την προστασία των κατεχόμενων αρχαιοτήτων.

Ως Υπηρεσία έχουμε πολλές φορές δημόσια αναφέρει ότι η Υπηρεσία μας είχε στο παρελθόν σοβαρότατες συστημικές αδυναμίες. Το 2015 σε δομημένη αυτοαξιολόγηση είχαμε διαπιστώσει ότι σε θέματα που άπτονται τον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας λαμβάναμε σχεδόν μηδενική βαθμολογία. Ακολούθησε ομότιμη αξιολόγησή μας από την Ελεγκτική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και εκ βάθρων αλλαγή και εκσυγχρονισμός όλων των ελεγκτικών διαδικασιών. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση με όραμα την επαγγελματική αριστεία. Αυτό απαιτεί χρόνο. Το σημαντικό όμως είναι ότι συνεχώς προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των ελεγκτικών διαδικασιών έχουν αρθεί στρεβλώσεις του παρελθόντος που είχαν ως αποτέλεσμα τη μη δομημένη διεξαγωγή ελέγχων. Σήμερα, ήδη για τους οικονομικούς ελέγχους η δειγματοληψία είναι δομημένη και αντικειμενικά καθορισμένη, ενώ πρόσφατα έχει δρομολογηθεί η ριζική βελτίωση και του τρόπου επιλογής των θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο των διαχειριστικών ελέγχων. Σε κάθε όμως περίπτωση, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τον όποιο ισχυρισμό ότι η Υπηρεσία μας ασχολείται μόνο με θέματα χαμηλής πολιτικής.

Υπενθυμίζουμε ότι η Υπηρεσία μας ασχολήθηκε τα τελευταία χρόνια με όλα ανεξαίρετα τα θέματα που παρείχαν ενδείξεις για διαπλοκή ή διαφθορά ή ήταν θέματα υψηλού δημόσιου ενδιαφέροντος, ακόμη κι αν αφορούσαν συμβάσεις που είχαν ολοκληρωθεί πριν καιρό. Για παράδειγμα, η Υπηρεσία μας διεξήγαγε ελέγχους με τα θέματα του ELA της Λαϊκής, της πώλησης των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, των συμβολαίων της Κεντρικής Τράπεζας με ξένους οίκους την περίοδο 2012-2013, τον Συνεργατισμό (όταν και στο βαθμό που μας επιτράπηκε ο έλεγχος), με τα σκάνδαλα ΣΑΠΑ και ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ (όπου υπήρξαν και ποινικές καταδίκες), ΣΑΛ Λάρνακας και Λευκωσίας, ΤΕΠΑΚ (κτήρια και ερευνητικά προγράμματα), αλλαγές πολεοδομικών ζωνών, χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου σε μεγάλο εμπορικό κέντρο, συμβόλαια για ΑΠΕ, σχέδια αναδασμού, διαχείριση υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, μίσθωση κτηρίων για στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών, εμπορικοποίηση του Λιμανιού Λεμεσού, διαδικασία που ακολουθεί η ΑΗΚ για την προμήθεια καυσίμων, έλλειψη ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς προμήθειας φαρμάκων, σύστημα επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς, παραπομπή κατάδικου για ιατρική περίθαλψη στο Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ, ωφελήματα κρατικών αξιωματούχων, φορολογικές διερευνήσεις ΠΕΠ, και για τα θέματα RYANAIR και Πέρα Πεδί που αφορούσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συν δεκάδες άλλους ελέγχους που περιλαμβάνονται στις ετήσιες και ειδικές εκθέσεις της Υπηρεσίας μας για το κεντρικό κράτος, τους ημικρατικούς και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, με σημαντικά ευρήματα και συχνές επισημάνσεις για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

 

Όπως και η Διεθνής Διαφάνεια επισημαίνει, τα ανώτατα ελεγκτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται σώματα κατά της διαφθοράς αφού δεν είναι επιφορτισμένα με τον εντοπισμό και διερεύνηση αδικημάτων διαφθοράς. Ωστόσο, η δράση τους είναι απόλυτα σχετική με τη μάχη κατά της διαφθοράς αφού έχουν ως κύριο σκοπό τη δραστηριότητας τους:

την κατάλληλη και αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων,

την ανάπτυξη υγιούς χρηματοοικονομικής διαχείρισης,

την κατάλληλη εκτέλεση των διοικητικών δραστηριοτήτων, και

την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και των πολιτών γενικότερα μέσω της δημοσίευσης των εκθέσεων της

Σε αυτούς τους στόχους παραμένει προσηλωμένη η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Πηγή: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

 

Home