Ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς: Νέες μεταθέσεις και διορισμοί

Ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς: Νέες μεταθέσεις και διορισμοί

Δείτε αναλυτικά τις ανακοινώσεις

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

α) Διορισμούς με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

β) Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Οι ανακοινώσεις είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Home