Ένταξη Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου στο ΓεΣΥ

Ένταξη Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου στο ΓεΣΥ

Η τοποθέτηση του ΠΑΣΥΚΑΦ

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) καλεί τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ), όπως βοηθήσουν τους ογκολογικούς ασθενείς που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στο ΓΕΣΥ ή αποταθεί στον προσωπικό τους γιατρό, όπως προβούν στις ανάλογες διευθετήσεις και διευκολύνσεις ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και η καταβολή επιπλέον συμπληρωμής.  

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ χαιρετίζει, σε ανακοίνωση του, την ένταξή του ΟΚΤΚ στο ΓΕΣΥ από την 1η  Σεπτεμβρίου 2019 και διευκρινίζει σχετικά με τα ραντεβού των ογκολογικών ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία του ΟΚΤΚ από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019, ότι όλοι οι πολίτες που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, θα πρέπει να εγγραφούν σε Προσωπικό Ιατρό (ΠΙ) από την 1η Ιουνίου 2019 ώστε να μπορούν να λαμβάνουν υπηρεσίες εντός του ΓΕΣΥ.

 

«Στο παρόν στάδιο, σε αυτές περιλαμβάνονται υπηρεσίες προσωπικού και ειδικού ιατρού, εργαστηριακές εξετάσεις και φάρμακα για εξωνοσοκομειακούς ασθενείς. Όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς, όπως και όλοι οι χρόνιοι ασθενείς ως δικαιούχοι, θα πρέπει να εγγραφούν σε προσωπικό γιατρό του ΓΕΣΥ», προσθέτει.

 

Αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι η πρόσβαση στον προσωπικό γιατρό γίνεται απευθείας χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για τους χρόνιους ασθενείς.  

Σημειώνει ότι η πρόσβαση στον ειδικό γιατρό γίνεται είτε μέσω παραπομπής από τον προσωπικό ιατρό (σε αυτή την περίπτωση καταβάλλεται ποσό συμπληρωμής €6 κατά την επίσκεψη στον ειδικό ιατρό), είτε απευθείας, χωρίς δηλαδή παραπομπή από τον προσωπικό ιατρό (σε αυτή την περίπτωση καταβάλλεται ποσό συμπληρωμής €25).  

«Μετά την ένταξη του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου στο ΓΕΣΥ στις 2 Σεπτεμβρίου 2019, οι ογκολογικοί ασθενείς που θα θέλουν να αποταθούν σε ειδικό γιατρό στο Κέντρο, θα ακολουθούν την ίδια διαδικασία με τους χρόνιους ασθενείς ή ογκολογικούς ασθενείς που αποτείνονται σε ειδικό γιατρό στον ΟΚΥΠΥ ή σε ειδικούς γιατρούς ενταγμένους στο ΓΕΣΥ», συμπληρώνει.  

Αναφέρει, επίσης, ότι οι προσωπικοί ιατροί των ογκολογικών ασθενών θα εκδίδουν μακροχρόνιο παραπεμπτικό με ισχύ 12 επισκέψεις ανά έτος (όπου υπάρχει ανάγκη).  

«Ως εκ τούτου οι ογκολογικοί ασθενείς θα μπορούν να επισκέπτονται τον ειδικό ιατρό της επιλογής τους μέχρι και 12 φορές εντός 12 μηνών, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν τον προσωπικό τους γιατρό. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού επισκέψεων πριν το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, ο ασθενής θα έχει τη δυνατότητα να επανεκδώσει το παραπεμπτικό του», προσθέτει.  

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ αναφέρει ότι είναι σε επαφή με άλλους ογκολογικούς συνδέσμους, την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), το ΟΚΤΚ και τον ΟΑΥ και είναι σε θέση να προτείνει λύσεις σε προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν.  

Σημειώνει, τέλος, ότι όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς που έχουν προγραμματισμένα ραντεβού με το ΟΚΤΚ στις αρχές Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον προσωπικό τους ιατρό και όπου προκύπτουν δυσκολίες να επικοινωνούν με τον ΟΑΥ στο τηλέφωνο 17000 ή με τον ΠΑΣΥΚΑΦ στο 77771986.

Home