Επανεξετάζουν Σχέδια Αναδασμού - Πέρασαν 10 χρόνια και δεν έγιναν

Επανεξετάζουν Σχέδια Αναδασμού - Πέρασαν 10 χρόνια και δεν έγιναν


Οι εξηγήσεις Νουρή

Αποκαλυπτικός ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής σε απάντηση που έδωσε στον  βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου Κυριάκο Χατζηγιάννη ο οποίος από τις 18 Φεβρουαρίου ζήτησε πληροφορίες για την απόφαση εφαρμογής σχεδίου αναδασμού σε δυο περιοχές στο Αυγόρου τον Απρίλιο του 2010.

>>> Τώρα η Offsite και σε app. Κατεβάστε ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για Ios <<<  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Υπουργός  στις 25 Μαϊου,  η έκταση που επηρεάζεται είναι πέραν των 10.000 δεκαρίων ενώ μια εκ των δυο περιοχών βρίσκεται εντός των Βρετανικών Βάσεων. Από τις 06 Ιουλίου 2018 οι δραστηριότητες αναδασμού μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όπου δημιουργήθηκε «Κλάδος Αναδασμού». Ο κύριος στόχος που τέθηκε ήταν η δημιουργία επτά σχεδίων αναδασμού και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης προχώρησαν αλλά δεν ολοκληρώθηκαν. 

Τα  σχέδια αναδασμού Αυγόρου  εμπίπτουν όμως στην επόμενη ομάδα σχεδίων που καλύπτουν και τα χωριά Ορούντας, Αστρομερίτη και Αθηένου. Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού, λόγω του γεγονότος ότι υπήρξε παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη λήψη των σχετικών αποφάσεων πρέπει να επανεξεταστεί η υλοποίησή τους.

Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι λόγοι καθυστέρησης υλοποίησης του σχεδίου αναδασμού Αυγόρου και άλλων περιοχών ήταν: Πρώτο: Η  αναστολή του Τμήματος Αναδασμού για μεγάλο χρονικό διάστημα και η συμμετοχή του προσωπικού στη διεκπεραίωση μνημονιακών υποχρεώσεων του Τμήματος.Δεύτερο:  Η  υποστελέχωση του Κλάδου Αναδασμού λόγω του μεγάλου αριθμού αποσπάσεων του προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες και των θέσεων που παραμένουν κενές.  

Home