Επίδομα σπουδών για φοιτητές από τη Λύση για το έτος 2019-2020

Επίδομα σπουδών για φοιτητές από τη Λύση για το έτος 2019-2020

"Θα παραχωρηθεί μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020"

Επίδομα σπουδών για φοιτητές με καταγωγή από τη Λύση για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 θα παραχωρήσει ο κατεχόμενος Δήμος.  

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι «στα πλαίσια  της  κοινωνικής του  προσφοράς, ο Δήμος Λύσης θα παραχωρήσει  ετήσιο  επίδομα  σπουδών σε προπτυχιακούς  φοιτητές  με καταγωγή τη Λύση, είτε από πατέρα είτε από μητέρα, που έχουν εξασφαλίσει  θέση σε Ανώτερα  και  Ανώτατα  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  της Κύπρου, της Ελλάδας, άλλων  ευρωπαϊκών χωρών και χωρών της Αμερικής».

 

Το επίδομα σπουδών «θα παραχωρηθεί μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, ενώ δικαίωμα  υποβολής  αίτησης  έχουν  φοιτητές που  δεν  έχουν λάβει επίδομα  από  το Δήμο  μέχρι  σήμερα. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία  του  Δήμου  Λύσης το αργότερο  μέχρι  τις  30  Σεπτεμβρίου 2019».

 

Για περισσότερες  πληροφορίες, για τους  όρους  και έντυπα αιτήσεων  οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  αποταθούν στα γραφεία του Δήμου  Λύσης,  στην Οδό Χαμίτ  Μπέη  22 στη Λάρνακα, στο τηλέφωνο 24661444, και στo Facebook και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λύσης.

Home