Επιστρέφει ο Μάριος Παναγή - Καταγγέλει Κούμα

Επιστρέφει ο Μάριος Παναγή - Καταγγέλει Κούμα

Ο πρώην διαιτητής ζητά εξηγήσεις από ΚΟΑ

Επιστολή μέσω δικηγόρου απέστειλε στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) ο πρώην διαιτητής, Μάριος Παναγή, με την οποία αναφέρει ότι προτίθεται να προχωρήσει σε καταγγελίες σε σχέση με το χώρο του αθλητισμού, οι οποίες αφορούν κυρίως τον Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), Γιώργο Κούμα.

Με την επιστολή του, την οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα μέσω του δικηγόρου του, ο κ. Παναγή ζητά όπως του γνωστοποιηθεί εντός επτά ημερών, κατά πόσον υπάρχει αρμόδιο όργανο, το οποίο έχει τις εξουσίες βάσει νόμου, να εξετάζει καταγγελίες ή/και γεγονότα ή/και παράπονα, για άτομα που κατέχουν θέσεις και για άλλους θεσμικούς παράγοντες και κατέχοντες αξιώματα στον χώρο του αθλητισμού και, εάν ναι, ποιο είναι.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ο κ. Παναγή προτίθεται να υποβάλει καταγγελίες όσο αφορά τον χώρο του αθλητισμού, οι οποίες αφορούν κυρίως τον Πρόεδρο της ΚΟΠ, Γιώργο Κούμα, και ζητά να γνωρίζει εκ των προτέρων για τις διαδικασίες υποβολής τέτοιων καταγγελιών, καθώς και για την διαδικασία διαφάνειας που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Επίσης, αιτείται με βάση τον περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμο όπως  γνωστοποιηθεί η διαδικασία καθίδρυσης και συγκρότησης Ανακριτικής Αρχής και όπως ενημερωθεί ως προς το αρμόδιο και νομικά συγκροτημένο όργανο δύναται να υποβληθούν καταγγελίες ενώπιον της Ανακριτικής Αρχής.

Home