Έρευνα για Cypra: Αρχή με Ειρήνη και Περδίκη στη Διερευνητική

Έρευνα για Cypra: Αρχή με Ειρήνη και Περδίκη στη Διερευνητική

Οι πρώτες δυο καταθέσεις / Συνεχίζει ο ερευνών λειτουργός

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Δυο βουλευτές κάνουν την αρχή στη σειρά των καταθέσεων ενώπιον της  τριμελούς Διερευνητικής  Επιτροπής που ορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα για τα όσα έγιναν στο σφαγείο Cypra. Η αρχή θα γίνει σήμερα Παρασκευή στις 09:30 το πρωί από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου του ΑΚΕΛ και  στις 11:00 τον Γιώργο Περδίκη των Οικολόγων.

Πηγή της τριμελούς Επιτροπής μάς ανέφερε ότι οι δυο βουλευτές θα δώσουν κάποια στοιχεία που θα βοηθήσουν στο έργο της. Σημειώνεται ότι μετά από απόφαση της Επιτροπής οι συνεδρίες θα είναι ανοικτές για το κοινό. Η ίδια πηγή ανέφερε στην Οffsite ότι οι καταθέσεις του ιδιοκτήτη του σφαγείου Γ. Γεωργίου και της συζύγου του Γενικής Λογίστριας Ρέας Γεωργίου θα ληφθούν προς τα τέλη της διαδικασίας.

Όπως πληροφορείται η Offsite τα τρία μέλη της Επιτροπής - Χάρης Πογιατζής - πρόεδρος και τα μέλη Κύπρος Μιχαηλίδης και Λεμονιά Καουτζάνη το πιθανότερο δεν θα εκδώσουν ενδιάμεσα πορίσματα, αλλά ένα τελικό εντός τριών μηνών.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Σημειώνεται ότι οι όροι εντολής της Επιτροπής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Tη νομιμότητα των ενεργειών κρατικών αρχών σε σχέση με τις συγκεκριμένες εταιρείες,
  • Κατά πόσον υπήρξαν οποιεσδήποτε παρεμβάσεις από οποιονδήποτε προς όφελος των συγκεκριμένων εταιρειών,
  • Κατά πόσον υπήρχαν και/ή ασκήθηκαν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου και/ή εποπτείας από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές σε σχέση με όλες τις συναλλαγές και υποχρεώσεις των εν λόγω εταιρειών,
  • Κατά πόσον από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα τα οποία δυνατό να οδηγούν σε καταλογισμό ευθυνών σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο, 
  • Κατά πόσον υπήρξε οποιαδήποτε διαρροή διαβαθμισμένων ή μη διαβαθμισμένων υπηρεσιακών εγγράφων ή/και πληροφοριών προς τις εν λόγω εταιρείες ή οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση από κρατικές αρχές,
  • Κατά πόσον προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα σε σχέση με τις συγκεκριμένες εταιρείες και/ή σε σχέση με τους διευθυντές και/ή μετόχους τους, τα οποία δυνατό να οδηγούν στον καταλογισμό οποιωνδήποτε ευθυνών, οι οποίες να προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι  στις 16 Δεκεμβρίου 2020 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως ερευνών λειτουργός ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας Ανδρέας Λουκά ώστε να διερευνήσει κατά πόσον:

Υπήρξαν πληροφορίες για οδηγίες από το Γενικό Λογιστήριο ώστε να αποσυρθεί  άρον άρον από τράπεζα επιταγή που κατατέθηκε έξι ώρες προηγουμένως και αφορούσε κατάσχεση εγγυητικής από την εταιρεία Cypra. Επί τούτου, το Υπουργείο Γεωργίας, με επιστολή του στις 12/5/2017 ζήτησε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία ως προς τη δυνατότητα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να προβούν σε κατάπτωση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης για το σφαγείο Cypra. 

 

Home