Έρχονται να δουλέψουν και μένουν σε εμπορευματοκιβώτια 

Έρχονται να δουλέψουν και μένουν σε εμπορευματοκιβώτια 

Στρεβλώσεις στην στέγαση ξένων Εργατών - Τι απαντά το υπουργείο Εργασίας

Στρεβλώσεις στις διαδικασίες στέγασης ξένων εργατών που έρχονται στην Κύπρο για εργασία βλέπει ο Βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, στέλνοντας μάλιστα σχετικό ερώτημα στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προς την υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Συγκεκριμένα ο κύριος Θεοπέμπτου ζήτησε και πήρε πληροφόρηση για τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για την παραχώρηση άδειας για μεταφορά στην Κύπρο ξένων εργατών και αν υπάρχει υποχρέωση του προσώπου το οποίο λαμβάνει την άδεια να προσφέρει και στέγαση. 

Παράλληλα ζητά ενημέρωση για το ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται στους χώρους όπου διαμένουν οι ξένοι εργάτες, ώστε να διασφαλίζονται ανθρώπινες συνθήκες διαμονής και πώς διασφαλίζεται ότι στους χώρους αυτούς δε δημιουργούνται γκέτο. Τέλος ο κύριος Θεοπέμπτου αναφέρεται και σε στέγαση αριθμού ξένων εργατών σε εμπορευματοκιβώτια 

Στα πιο πάνω απάντησε η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου τονίζοντας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου προϋπόθεση για την έκδοση άδειας εργασίας είναι, μεταξύ άλλων, ο υπήκοος τρίτης χώρας να διαθέτει κατάλυμα το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό, να πληροί τις γενικές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής και γενικά να διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση ή να του παρέχεται τέτοιο κατάλυμα από τον Εργοδότη του.

Όπως τονίζει η υπουργός Εργασίας Με βάση την πιο πάνω νομοθεσία, για την έκδοση άδειας εργασίας απαιτείται η σύναψη Σύμβασης Απασχόλησης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου η οποία να είναι επικυρωμένη από το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επισημαίνοντας ότι στην σύμβαση αυτή περιλαμβάνεται ρητή αναφορά ότι ο εργοδότης οφείλει να παρέχει στον εργοδοτούμενο στέγη αποδεκτών επιπέδων και στοιχειωδών διευκολύνσεων.

Τέλος αναφέρει ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των πιο πάνω υποχρεώσεων των εργοδοτών λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Νά έχουν ευθύνη οι εργοδότες

Σε επικοινωνίας μας με τον Βουλευτή Χαράλαμπο Θεοπέμπτου μας αναφέρθηκε ότι στόχος του ερωτήματος του ήταν να τονιστεί το γεγονός ότι από την στιγμή που οι Κύπριοι Εργοδότες επιλέγουν το ξένο ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να μεριμνούν και για το επίπεδο διαβίωσης τους. Τόνισε δε ότι θα  πρέπει να εξαλειφθεί το φαινόμενο ξένοι να εργάτες να διαμενουν σε εμπορευματοκιβώτια είτε να διαμένουν «στοιβαγμένοι» σε μικρά σπίτια.

Παράλληλα όπως είπε το ξένο εργατικό δυναμικό είναι φτηνό γιατί ουσιαστικά οι εργοδότες δεν έχουν ουσιαστική υποχρέωση απέναντι τους,  με αποτέλεσμα λόγω και των χαμηλών κόστων να καταλήγουν σε αυτούς και να μην  ψάχνουν εργατικό δυναμικό από την Κύπρο. Τέλος, τόνισε ότι θα πρέπει να προσεχθεί το θέμα της μαζικής διαμονής σε χώρους αλλοδαπών έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας γκέτο.

Home