Εξετάζεται κάθε περίπτωση παιδιού με ειδικές ανάγκες και συνοδών

Εξετάζεται κάθε περίπτωση παιδιού με ειδικές ανάγκες και συνοδών

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η περίπτωση κάθε παιδιού με ειδικές ανάγκες και των συνοδών του μελετάται από το αρμόδιο σώμα, το οποίο λαμβάνει απόφαση και σε περίπτωση που οι γονείς διαφωνούν με αυτήν, η νομοθεσία διασφαλίζει το δικαίωμά τους για υποβολή ένστασης, αναφέρει σε ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας, με αφορμή το θέμα της πλήρωσης των θέσεων σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες και τις δηλώσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι γονείς θα πρέπει να εξαντλούν τα δικαιώματα που τους παρέχει η νομοθεσία, "αντί να στερούν το δικαίωμα του παιδιού τους για εκπαίδευση δημοσιοποιώντας την ένστασή τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αναμένοντας ότι με την πίεση που θα ασκηθεί, θα εξασφαλιστεί η απόφαση, την οποία εκείνοι επιδιώκουν".

Επίσης το Υπουργείο δηλώνει την ετοιμότητά του για συνεργασία με τους γονείς κάθε παιδιού με ειδικές ανάγκες και προσθέτει ότι δεδομένη είναι επίσης η συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ,  με στόχο την καλύτερη διαχείριση επίλυσης όλων των θεμάτων που αφορούν στα παιδιά.

Σε σχόλιο για τις δηλώσεις της Επιτρόπου για τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία λήψης απόφασης από τα αρμόδια όργανα, πλήρωσης των θέσεων σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες, το καθηκοντολόγιο και τους όρους απασχόλησης του προσωπικού, το Υπουργείο διευκρινίζει ότι όλα τα θέματα που θέτει η Επίτροπος στην τοποθέτησή της θα συζητηθούν εκτενώς στο πλαίσιο της διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία αφορά στην ετοιμασία νέου νομοθετικού πλαισίου για τον εκσυγχρονισμό της ειδικής εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας γίνεται με τη συμβολή των εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο παρόν στάδιο, αναφέρεται, βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνει την ανάλυση πόρων, επίσκεψη μελέτης και λειτουργία ομάδων εργασίας, με στόχο την υποβολή συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα αυτά θα διαμορφωθούν σε συστάσεις, στη βάση των οποίων θα ετοιμαστούν οι κανονισμοί που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή του νόμου πλαίσιο.  

Επισημαίνεται ότι μέχρι την ψήφιση της νέας νομοθεσίας βρίσκονται σε ισχύ οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμοι του 1999 έως 2014 και ως εκ τούτου, κάθε πολίτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιές τους.

ΚΥΠΕ

Home