Εξυπηρέτηση υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής - Βασιλικού

Εξυπηρέτηση υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής - Βασιλικού

Tο Υπουργείο Μεταφορών αναφέρει ότι οι υπηρεσίες αφορούν την ετοιμασία μελέτης.

Υπογράφτηκε χθες στο Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η Σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη δημιουργίας εγκαταστάσεων (λιμενικών και χερσαίων) για εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής-Βασιλικού».

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Μεταφορών αναφέρει ότι οι υπηρεσίες αφορούν την ετοιμασία μελέτης για τη δημιουργία εγκαταστάσεων (λιμενικών και χερσαίων) για την εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής - Βασιλικού.

Ο προτεινόμενος λιμένας χωροθετείται εντός των διοικητικών  ορίων της Κοινότητας Πεντάκωμου, σε απόσταση 3,6 km περίπου νότια της Κοινότητας Πεντάκωμου, 6 km νοτιοανατολικά της Κοινότητας Μονής και 5,2 km περίπου νοτιοδυτικά από την Κοινότητα Μαρί.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Η περιοχή έχει επιλεγεί κατόπιν σχετικής μελέτης χωροθέτησης και θετικής γνωμάτευσης από την Περιβαλλοντική Αρχή.

Η μελέτη έχει ως κύριο στόχο την κατασκευή λιμένα, που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έργα, υποδομές και ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα για την εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο οποίος θα εξασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία όλων των απαραίτητων εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πλήρως ενταγμένα στο φυσικό περιβάλλον. 

Ο λιμένας θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των υδατοκαλλιεργητών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Βασιλικού και θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, υποδομές, παροχές και εξοπλισμούς ώστε να διασφαλίζεται η ορθολογιστική λειτουργία του λιμένα με την ταυτόχρονη ορθή και ασφαλή εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών, των δημόσιων λειτουργών και των άλλων χρηστών που θα δραστηριοποιούνται ή/και θα επισκέπτονται το λιμένα καθόλη την διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) ζητείται όπως ο λιμένας έχει δυνατότητα να εξυπηρετεί/ελλιμενίζει ταυτόχρονα τουλάχιστο 35 σκάφη που σχετίζονται με την δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας.

Το Έργο θα συμβάλει στην προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου και ανταγωνιστικής υδατοκαλλιέργειας.  

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσα 2014-2020.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης τίθεται σε ισχύ από την στιγμή της υπογραφής, με διάρκεια εκτέλεσης 10 μήνες και κόστος €111.100,00 συν Φ.Π.Α..   

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους του Τμήματος Δημοσίων Έργων ο Διευθυντής Αντώνης Κουτσούλλης και εκ μέρους της Κοινοπραξίας «Dion. Toumazis & Associates L.L.C. και Ρογκάν & Συνεργάτες Α.Ε.» o Δρ Αντώνης Τουμαζής.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Home