Το ΓεΣΥ δεν καλύπτει τα δελτία Υγείας Αθλητών 

Το ΓεΣΥ δεν καλύπτει τα δελτία Υγείας Αθλητών 

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του ΟΑΥ

Δεν καλύπτονται από το νέο σύστημα Υγείας τα δελτία υγείας αθλητών όπως αναφέρει σε σημερινή του Ανακοίνωση ο ΟΑΥ. 

Συγκεκριμένα ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) μέσα από σημερινή ανακοίνωση ενημερώνει τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας και τους δικαιούχους του ΓεΣΥ ότι οι υπηρεσίες από ιατρούς ή άλλους παροχείς που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ που αφορούν στην έκδοση δελτίων υγείας ή και πιστοποιητικών που δεν αφορούν στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας η οποία προκύπτει λόγω  ιατρικής ανάγκης (π.χ. δελτία υγείας για αθλητές, επαγγελματικά δελτία υγείας, δελτία υγείας/πιστοποιητικά για σκοπούς σύναψης ασφαλιστικού συμβολαίου ότι δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ. 

Ως εκ τούτου, οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός του Συστήματος και ο παροχέας θα αποζημιώνεται για αυτές από το πρόσωπο που αιτείται το δελτίο/πιστοποιητικό.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]  

Home