Το ΓεΣΥ δεν καλύπτει τα δελτία Υγείας Αθλητών 

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του ΟΑΥ

Δεν καλύπτονται από το νέο σύστημα Υγείας τα δελτία υγείας αθλητών όπως αναφέρει σε σημερινή του Ανακοίνωση ο ΟΑΥ. 

Συγκεκριμένα ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) μέσα από σημερινή ανακοίνωση ενημερώνει τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας και τους δικαιούχους του ΓεΣΥ ότι οι υπηρεσίες από ιατρούς ή άλλους παροχείς που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ που αφορούν στην έκδοση δελτίων υγείας ή και πιστοποιητικών που δεν αφορούν στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας η οποία προκύπτει λόγω  ιατρικής ανάγκης (π.χ. δελτία υγείας για αθλητές, επαγγελματικά δελτία υγείας, δελτία υγείας/πιστοποιητικά για σκοπούς σύναψης ασφαλιστικού συμβολαίου ότι δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ. 

Ως εκ τούτου, οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός του Συστήματος και ο παροχέας θα αποζημιώνεται για αυτές από το πρόσωπο που αιτείται το δελτίο/πιστοποιητικό.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]  

10