ΓεΣΥ: Περιορισμοί σε συνταγογράφηση φάρμακα - Δείτε τη λίστα

ΓεΣΥ: Περιορισμοί σε συνταγογράφηση φάρμακα - Δείτε τη λίστα

Η εφαρμογή των συγκεκριμένων περιορισμών θα αρχίσει από την 15η Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ανακοινώνει την εισαγωγή περιορισμών στη συνταγογογράφηση από συγκεκριμένες ειδικότητες μόνο για ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα. Τα προϊόντα (εμπορικό όνομα και δραστική ουσία) και οι ειδικότητες οι οποίες μπορούν να τα συνταγογραφούν φαίνονται στον Πίνακα Α.

 Η εφαρμογή των συγκεκριμένων περιορισμών θα αρχίσει από την 15η Σεπτεμβρίου 2019.

Παρακαλούνται οι προσωπικοί ιατροί όπως παραπέμπουν τους δικαιούχους στους ειδικούς ιατρούς που αναφέρονται στον Πίνακα Α για τη συνταγογράφηση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Επίσης, καλούνται οι δικαιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν τα συγκεκριμένα προϊόντα να εξασφαλίσουν ραντεβού σε ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας.

Home