ΓεΣΥ: Ποιες υπηρεσίες θα λαμβάνουν οι ασθενείς από την 1η Ιουνίου

ΓεΣΥ: Ποιες υπηρεσίες θα λαμβάνουν οι ασθενείς από την 1η Ιουνίου

ΓεΣΥ: Αρχίζει σήμερα η εγγραφή δικαιούχων-Η διαδικασία (videos)
Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο κάθε δικαιούχος στο νέο σύστημα

Αντίστροφα μετρούν πλέον οι πολίτες για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ την 1η Ιουνίου. Για τον σκοπό αυτό 17 μέρες πριν την επίσημη πρώτη του ΓεΣΥ η Offsite σας παρουσιάζει τα βήματα που πρέπει να κάνετε αλλά και τις υπηρεσίες που θα λαμβάνετε από το νέο σύστημα υγείας.

Καταρχάς για να μπορεί ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας να λαμβάνει υπηρεσίες από το ΓεΣΥ θα πρέπει να επιλέξει ένα από τους προσωπικούς γιατρούς που έχουν συμβληθεί με τον ΟΑΥ για να παρέχει τις υπηρεσίες του εντός του νέου συστήματος υγείας. 

Η εγγραφή του κάθε πολίτη σε προσωπικό γιατρό αποτελεί ουσιαστικά το σύνδεσμό του με το νέο σύστημα υγείας καθώς διαμέσου του θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας εντός ΓεΣΥ.

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού γιατρού γίνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω του ιστοσελίδα (www.gesy.org.cy), ή  μέσω επίσκεψης στον προσωπικό γιατρό που θα επιλέξει ο κάθε πολίτης.

Μάλιστα ο κάθε πολίτης δικαιούται να επιλέξει τον προσωπικό του γιατρό  χωρίς καμία χρέωση, ενώ στην περίπτωση που ο προσωπικός γιατρός στον οποίο υποβλήθηκε ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής στον κατάλογο του δεν απαντήσει εντός 7 εργάσιμων ημερών, το αίτημα διαγράφεται από το Σύστημα και θα μπορεί ο δικαιούχος να υποβάλει αίτημα για εγγραφή σε άλλο προσωπικό γιατρό.

Μετά από την  διαδικασία αυτή ο ασθενής θα μπορεί να λαμβάνει μετά από την  1η Ιουνίου τα πιο κάτω:

  • Φροντίδα υγείας από προσωπικούς ιατρούς  
  • Φροντίδα υγείας από ειδικούς ιατρούς  
  • Φάρμακα  
  • Εργαστηριακές εξετάσεις

Συνδετικός κρίκος ο γιατρός

Σημειώνεται ότι σε περιβάλλον ΓεΣΥ ο προσωπικός γιατρός θα αποτελεί ουσιαστικά τον συνδετικό κρίκο του ασθενή με τις υπηρεσίες υγείας καθώς θα είναι αυτός που θα τον παραπέμπει στους υπόλοιπους παροχείς υγείας, δηλαδή σε ειδικό ιατρό, σε εργαστήριο για εργαστηριακές εξετάσεις και θα εκδίδει συνταγές για φάρμακα. 

Παράλληλα ο ειδικός ιατρός θα μπορεί να εκδίδει παραπεμπτικά για άλλες ιατρικές ειδικότητες, καθώς και για εργαστηριακές εξετάσεις όπως επίσης και συνταγές για φάρμακα. 

Τέλος ο δικαιούχος θα μπορεί να αποταθεί σε Ειδικό γιατρό χωρίς πρώτα να επισκεφθεί τον προσωπικό του γιατρό, καταβάλλοντας σε αυτή την περίπτωση συνεισφορά 25 ευρώ.

Home