ΓεΣΥ: Τι ισχύει για Τ/κ, πολίτες ΕΕ και Τρίτων Χωρών

ΓεΣΥ: Τι ισχύει για Τ/κ, πολίτες ΕΕ και Τρίτων Χωρών

Πλατφόρμα Ιδιωτών Ιατρών: Βάζουν στόχο τις Ομαδικές Ασφάλειες  
Ψάχνουν και για αλλαγές και λόγω Brexit

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν την 1η φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ, πολλά είναι τα δεδομένα του νέου συστήματος  τα οποία δεν έχει αντιληφθεί το ευρύ κοινό, καθώς αν και έχει αρχίσει να πληρώνει ήδη τις πρώτες εισφορές ακόμα υπάρχουν πτυχές οι οποίες δεν έχουν κατανοηθεί επακριβώς.

Η Offsite θα προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους  σαφείς δικαιούχους του νέου συστήματος υγείας, αλλά και τι γίνεται με όσα άτομα ασθενήσουν ενώ βρίσκονται στην χώρα μας και χρειαστούν διάφορες υπηρεσίες υγείας.

Αρχίζοντας από το κομμάτι των Τουρκοκυπρίων στην βάση του νόμου του ΓεΣΥ, όσοι από αυτούς έχουν την συνηθή διεύθυνση διανομή του στις ελεύθερες περιοχές έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα για υπηρεσίες υγείας όπως και οι Ελληνοκύπριοι.

Όπως πληροφορείται η Offsite ωστόσο λόγω του γεγονότος ότι οι περισσότεροι Τουρκοκύπριοι αν και εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές και του αποκόπτεται από το ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων η συνεισφορά για το ΓεΣΥ, δεν δικαιούται  με τα σημερινά δεδομένα να λαμβάνουν υπηρεσίες από το νέο σύστημα υγείας. 

Για τον σκοπό αυτό το ΔΣ του ΟΑΥ προχώρησε σε πρόταση στο αρμόδιο υπουργό έτσι ώστε μέσα από την δική του έγκριση να διευθετηθεί και αυτή η μερίδα του πληθυσμού η οποία στην βάση του νόμου θα πλήρωνε και δεν θα δικαιούταν να λάμβανε υπηρεσίες.   

ΓεΣΥ: Ίσως εξαιρεθούν τα Ταμεία Προνοίας από τις εισφορές

Εργάτες από ΕΕ και Τρίτες χώρες

Ένα άλλο κομμάτι το οποίο έχει δικαίωμα στο ΓεΣΥ είναι εκτός από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του  πολίτες Τρίτων Χωρών που έχουν τη συνήθη διαμονή την στην Κύπρο είναι και τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και έρχονται στην χώρα μας για εργασία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διευθυντή του ΟΑΥ, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, τα άτομα αυτά  καλύπτονται από το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης, και εφόσον βρίσκονται νόμιμα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δικαιούνται να λαμβάνουν υπηρεσίες από το νέο σύστημα υγείας, καθώς έχει αρχίσει να γίνεται και από αυτούς αποκοπή συνεισφοράς στο ΓεΣΥ.

Παράλληλα δικαίωμα να λάβουν υπηρεσίες στο ΓεΣΥ και όσοι Ευρωπαίοι πολίτες βρίσκονται 

στην χώρα μας  για διακοπές είτε για κάποιον άλλο λόγο και ασθένησαν. Ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης σε αυτήν την περίπτωση θα μπορέσει αφού δείξει την Ευρωπαϊκή κάρτα υγείας του να λάβει υπηρεσίες υγείας πληρώνοντας την απαιτούμενη συμπληρωμή, και στην συνέχεια ο ΟΑΥ μέσα από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό θα χρεώσει το εθνικό σύστημα υγείας του ασθενή για τις υπηρεσίες που παρείχε

Διασφάλιση υπηρεσιών και από Αγγλία παρά το Brexit  

Παράλληλα λόγω και των ανησυχιών για Brexit η Κυβέρνηση σε συνεργασία με τον ΟΑΥ θα προχωρήσουν σε διμερή συνεργασία και με την Βρετανία, με στόχο να μην επηρεαστούν ούτε οι Κύπριοι ασθενείς στον Βρετανία, ούτε και οι Βρετανοί στην Κύπρο.

Σχετικό νομοσχέδιο, ετοιμάστηκε στην βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 7/3/2019, και προωθήθηκε στην Βουλή. 

 

Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο προνοείται ότι όσοι Άγγλοι διαμένουν στην Κύπρο μέχρι την ημερομηνία εξόδου του ΗΒ από την Ε.Ε θα μπορούν και στον συνέχεια να τυγχάνουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης νοουμένου ότι το Η.Β θα πληροί τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του και θα εφαρμόσει τις ίδιες ρυθμίσεις για τους Κύπριους υπηκόους που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Home