Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Για τη νέα Σύμβαση της Χάγης μίλησε ο Καθηγητής Σ.Συμεωνίδης

Offsite Team -
24.11.2022 - 14:14

Για τη νέα Σύμβαση της Χάγης μίλησε ο Καθηγητής Σ.Συμεωνίδης

Ο καθηγητής Συμεωνίδης εξήγησε με σαφήνεια το παρασκήνιο, που οδήγησε στη νέα Σύμβαση της Χάγης του 2019

Το πλαίσιο της νέας Σύμβαση της Χάγης για την Αναγνώριση και Εκτέλεση Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων του 2019, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου του 2023, ανέλυσε την Πέμπτη σε ειδική εκδήλωση στο Ανώτατο Δικαστήριο ο διακεκριμένος Κύπριος Καθηγητής στο Willamette University College of Law στην Αμερική, Δρ. Συμεών Συμεωνίδης, ο οποίος έλαβε μέρος στην κατάρτιση της Σύμβασης.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν Δικαστές, Κρατικοί Αξιωματούχοι, Ακαδημαϊκοί Νομικών Σχολών, Δικηγόροι και Νομικοί Λειτουργοί του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο καθηγητής Συμεωνίδης εξήγησε με σαφήνεια -όχι μόνο το ιστορικό- αλλά και το παρασκήνιο, που οδήγησε στη νέα Σύμβαση της Χάγης του 2019.

Επίσης, διασύνδεσε τη νέα Σύμβαση με τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κανονισμό επί του θέματος και εξήγησε τις εξαιρέσεις, τις πρόνοιες και το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης, με έμφαση στις προϋποθέσεις για αναγνώριση μιας αλλοδαπής απόφασης.

Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Αντώνης Λιάτσος, εξήρε την εμβληματική προσωπικότητα του καθηγητή Συμεωνίδη και σημείωσε ότι «από την ίδια την διατύπωση των διατάξεων της Σύμβασης προκύπτει ότι αντικείμενό της είναι η θέσπιση ενός εναρμονισμένου και απλουστευμένου διεθνούς καθεστώτος, σε σχέση με την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις».

«Μέσω της δικαστικής συνεργασίας», είπε, «η Σύμβαση της Χάγης προωθεί τη διευκόλυνση του διεθνούς πολυμερούς εμπορίου και των επενδύσεων, την ουσιαστική πρόσβαση στη διασυνοριακή δικαιοσύνη και την ενίσχυση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, της απρόσκοπτης διεθνούς κυκλοφορίας των δικαστικών αποφάσεων».

Ο κ. Λιάτσος ανέφερε ακόμα πως «επιτυγχάνεται, με αυτόν τον τρόπο, η ασφάλεια δικαίου, έννοια θεμελιώδης, δημοκρατική και οικουμενική, αλλά και συνάμα νομική αντηρίδα, προς εδραίωση του νομικού πολιτισμού μας».

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση έγινε με την ευκαιρία της επίσκεψης του ο Δρ. Συμεών Συμεωνίδη στην Κύπρο, για την απονομή του Αριστείου της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2022 από την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

KYΠΕ

Home