Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

H πανδημία αλλάζει τις υγειονομικές εξετάσεις ΣΥΟΠ

Offsite Team -
27.01.2021 - 14:00

H πανδημία αλλάζει τις υγειονομικές εξετάσεις ΣΥΟΠ

Thumbnail
Ανακοίνωση Υπουργείου Άμυνας

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι ένεκα των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, και με δεδομένο ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού έχουν επιφέρει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και στις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, και είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκ μέρους σημαντικού αριθμού υποψηφίων να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις/βεβαιώσεις έγκαιρα, αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

(α) Η Υγειονομική Εξέταση αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί μόνο για όσους/ες υποψήφιους/ες θα κληθούν για να υπογράψουν «Σύμβαση Απασχόλησης», με βάση τη σειρά τους στον Τελικό Πίνακα και λαμβάνοντας υπόψη τις κενές θέσεις.

(β) Όσοι υποψήφιοι ολοκλήρωσαν τις ιατρικές εξετάσεις/βεβαιώσεις μετά τις 3.12.2020, δεν θα απαιτηθεί να τις επαναλάβουν σε μεταγενέστερο στάδιο.
(γ) Σε περίπτωση που υποψήφιος/α ΣΥΟΠ προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση που θα πραγματοποιηθεί πριν από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, χωρίς όλες τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις/βεβαιώσεις, ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή δεν προσέλθει για Υγειονομική Εξέταση, θα διαγράφεται από τον Τελικό Πίνακα και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον Τελικό Πίνακα. (δ) Το Υπουργείο Άμυνας θα αποστείλει νεότερη ενημέρωση σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Αθλητικής Δοκιμασίας και της Στρατιωτικής Δοκιμασίας. (ε) Κατά την Αθλητική Δοκιμασία και τη Στρατιωτική Δοκιμασία, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν πρόσφατη (όχι πέραν των 2 μηνών πριν την ημερομηνία έναρξης της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας) βεβαίωση από ιατρό (το Δελτίο Υγείας των αθλητών δεν θα γίνεται αποδεκτό), ότι δύνανται να συμμετάσχουν στις εν λόγω Δοκιμασίες (μαζί με το Δελτίο Ταυτότητάς τους).

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει στην Αθλητική Δοκιμασία και τη Στρατιωτική Δοκιμασία χωρίς τα πιο πάνω, δεν θα του/της επιτραπεί η συμμετοχή και θα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. Εάν ο/η υποψήφιος/α θεωρηθεί αποτυχών/ούσα σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες δοκιμασίες αποκλείεται από όλα τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας. (στ) Σημειώνεται ότι, όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα υποβάλλονται σε δωρεάν εξέταση (rapid test) για τον κορωνοϊό, πριν από την είσοδό τους στον αθλητικό χώρο διεξαγωγής της Αθλητικής Δοκιμασίας και της Στρατιωτικής Δοκιμασίας. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι θετικός στον κορωνοϊό, θα διευθετηθεί όπως προσέλθει σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Εάν υποψήφιος/α βρέθηκε θετικός/ή στον κορωνοϊό πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Αθλητικής Δοκιμασίας και της Στρατιωτικής Δοκιμασίας, θα πρέπει να ειδοποιήσει έγκαιρα το Υπουργείο Άμυνας, αποστέλλοντας σχετικό αποδεικτικό, με email ([email protected]) και τηλεομοιότυπο (αρ. φαξ. 22807583).

Home