Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Ιωνάς- Hope for Children: Συνεργασία για εξαφανίσεις παιδιών

Offsite Team -
03.05.2019

Ιωνάς- Hope for Children: Συνεργασία για εξαφανίσεις παιδιών

Thumbnail
Τι αποφασίστηκε για το Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Η  επικαιροποίηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για τις περιπτώσεις εξαφανίσεων παιδιών αποφασίστηκε στο πλαίσιο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου και εκπροσώπων του Οργανισμού Hope for Children - CRC Policy Center.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το ΓΤΠ, συζητήθηκε το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Συνδέσμου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και του Οργανισμού Hope for Children - CRC Policy Center, το 2013, με στόχο την αλληλοενημέρωση και τη συνεργασία των οργανισμών με την Αστυνομία, στις περιπτώσεις εξαφανίσεων παιδιών.

Κατά τη συνάντηση, τέθηκαν προς συζήτηση οι δυσκολίες στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου και αναζητήθηκαν τρόποι βελτίωσης. Ο κ. Νικολάου ζήτησε όπως γίνει επικαιροποίηση των προνοιών του Πρωτοκόλλου, στη βάση εμπειριών άλλων χωρών, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εξειδίκευση των ορισμών και τη λεπτομερή καταγραφή των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται. Επίσης, ζητήθηκε η πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων όλου του προσωπικού της Αστυνομίας σε μηνιαία βάση, καθώς και η αναζήτηση και εφαρμογή αντίστοιχων καλών πρακτικών άλλων χωρών, όπως αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι με βάση τις πρόνοιες του Πρωτοκόλλου, η Αστυνομία αποτελεί το εκτελεστικό όργανο εκ μέρους του Υπουργείου και οφείλει να προβαίνει σε ενημέρωσή του για τις ενέργειες της κάθε έξι μήνες.  

Home