Kαρούσος:Εξήγησε στους ομολόγους του τα σχέδια για ηλεκτροκίνηση

Kαρούσος:Εξήγησε στους ομολόγους του τα σχέδια για ηλεκτροκίνηση

Συμμετοχή του Υπουργού Μεταφορών κ. Γιάννη Καρούσου στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών και Ενέργειας

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε  στη Σλοβενία από τις 21 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2021.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η νέα δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Fit for 55» που αποσκοπεί στην μείωση των ρυπογόνων εκπομπών κατά 55% μέχρι το 2030. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί το 25% των εκπομπών, αναμένεται η ουσιαστική συνεισφορά του τομέα  για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Ο κ. Υπουργός σε παρέμβασή του ενημέρωσε τους ομολόγους του για το φιλόδοξο  πλαίσιο πολιτικής  που έχει υιοθετηθεί στην Κύπρο για προώθηση της ηλεκτροκίνησης. 

«Έχουμε θέσει ως εθνικό στόχο για το 2030, να έχουμε τουλάχιστον 25% νέες εγγραφές  ηλεκτρικών οχημάτων στο σύνολο του έτους. Ο αριθμός αυτός θα αυξάνεται κατά 50% σε ετήσια βάση» ανέφερε ο κ. Υπουργός.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Κατά την διάρκεια της συζήτησης για την ανάπτυξη των υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων,  ο κ. Καρούσος ανέλυσε την ολοκληρωμένη πολιτική της Κύπρου που  περιλαμβάνει τους στρατηγικούς στόχους, την ανάπτυξη του απαραίτητου νομικού πλαισίου καθώς και άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, όπως κίνητρα και σύστημα παρακολούθησης για την επίτευξη των στόχων, λαμβάνοντας υπόψη επίσης και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο κ. Υπουργός εξήγησε επίσης ότι «εκτός από τα σημεία επαναφόρτισης σε κατοικίες, στην Κύπρο θα έχουμε περισσότερα από 1.000 σημεία επαναφόρτισης έως το 2026 σε κυβερνητικά κτίρια, επιχειρήσεις, νοσοκομεία, αυτοκινητόδρομους, δημόσιους χώρους στάθμευσης, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλα μέρη. Επιπλέον, θα γίνει χρήση του εκτεταμένου δικτύου πρατηρίων καυσίμων που διαθέτουμε στην Κύπρο και αυτήν τη στιγμή κάνουμε τις απαραίτητες κανονιστικές προσαρμογές, ώστε να επιτρέψουμε στους σταθμούς αυτούς να εγκαταστήσουν σημεία επαναφόρτισης χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Σε άλλη παρέμβασή του ο κ. Καρούσος, ανέφερε ότι στην Κύπρο, εξετάζουμε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στους αυτοκινητοδρόμους ως πηγή παραγωγής ενέργειας και σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο  θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο, αυτά τα πάνελ  να έχουν διπλό σκοπό και να λειτουργούν ως φράγματα θορύβου. «Μπορούμε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων στην ΕΕ ως πηγή παραγωγής ενέργειας» σημείωσε ο κ. Υπουργός.

Στη συνέχεια, ο κ. Υπουργός συμμετείχε στη συζήτηση αναφορικά με την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), εν όψει της επικείμενης αναθεώρησης του σχετικού κανονισμού.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα συμπεράσματα της αξιολόγησης του υφιστάμενου κανονισμού του ΔΕΔ-Μ, ιδιαίτερα σε ότι αφορά κατά πόσο το νομικό πλαίσιο είναι επαρκές προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις μεταφορές κατά 90% μέχρι το 2050, σε μηχανισμούς προώθησης της πολυτροπικότητας μεταξύ των υπεραστικών και τοπικών  μεταφορών στα αστικά κέντρα και ποια επιπρόσθετα μέτρα πρέπει να συμπεριληφθούν στον αναθεωρημένο κανονισμό ΔΕΔ-Μ προκειμένου να ολοκληρωθεί το κεντρικό δίκτυο έως το 2030.

Σε παρέμβασή του ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συντονισμένη υλοποίηση του ΔΕΔ-Μ, ως της κύριας πολυτροπικής υποδομής μεταφορών της ΕΕ και στις μεγάλες προκλήσεις στις μεταφορές, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω συνεργειών με τους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Το πλαίσιο για αυτές τις συνέργειες καθώς και ο στόχος για κλιματική ουδετερότητα έως τα μέσα του αιώνα είναι τώρα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Επεσήμανε ότι η καθιέρωση μηχανισμών υποστήριξης και όχι η καθολική εφαρμογή επιπρόσθετων νομοθετικών  μέτρων, θα ενισχύσουν τον μετασχηματισμό προς τους κλιματικούς μας στόχους.

Τόνισε επίσης την ανάγκη  ενσωμάτωσης της αστικής διάστασης στην πολιτική του ΔΕΔ-Μ, η οποία επί του παρόντος εστιάζεται στις εμπορευματικές μεταφορές.

Ο κ. Καρούσος επεσήμανε ότι η καθορισμένη προθεσμία για την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ έως το 2030 είναι φιλόδοξη.  Οι κύριοι παράγοντες  που εμποδίζουν την ολοκλήρωσή του είναι διοικητικά εμπόδια αλλά και η χρηματοδότηση των έργων υποδομών που εμπίπτουν στο δίκτυο αυτό και εξήγησε ότι απαιτείται η δέουσα προσοχή από μέρους της ΕΕ σε ότι αφορά στην εισαγωγή καινούριων αρχών, για παράδειγμα την αρχή «do no significant harm» , καθώς αυτές ενδεχομένως να επηρεάσουν την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ. 

Όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης του ΔΕΔ-Μ  επισήμανε ότι η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», είναι ένα επιτυχημένο εργαλείο, αλλά  είναι απαραίτητη η συμβολή του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση υποδομών μεταφορών και εξήγησε τις δυσκολίες που η Κύπρος, ως περιφερειακό κράτος μέλος της Ε.Ε., αντιμετωπίζει στον τομέα αυτό.

Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι ανταγωνιστικό πρόγραμμα και διαθέτει για τις μεταφορές ποσό ύψους €25,8 δις. από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, με σκοπό τη συγχρηματοδότηση έργων του ΔΕΔ-Μ στα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Κύπρος εξασφάλισε συγχρηματοδότηση €85,5 εκ για έργα υποδομών μεταφορών συνολικού προϋπολογισμού €150,5 εκ.

Home