Κλειστοί και επικίνδυνοι δρόμοι λόγω βροχών

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Στην επαρχία Πάφου, λόγω υπερχείλισης ποταμών, κατολισθήσεων και υποχώρησης του οδοστρώματος, κλειστοί για την τροχαία κίνηση οι δρόμοι:

• Αγίου Νικολάου - Πέρα Βάσας, στο γεφύρι Τζιελεφού

• Κελοκεδάρων - Αμαργέτης - Νατάς, στο γεφύρι Ζιριπιλλή

• Σαλαμιούς – Γαλαταριάς, στο γεφύρι Παναγίας του Σίντι

• Αγίου Νικολάου – Μαντριών.

• Δρόμος Αγίου Δημητριανού προς Κρήτου Μαρόττου 

• Δρόμος Κρήτου Μαρόττου 

Επίσης, ανοικτοί αλλά επικίνδυνοι λόγω κατολισθήσεων όγκων χώματος και πετρών είναι οι δρόμοι Αγίου Νικολάου – Καμιναριών και Σταυροκόννου – Φιλούσας.   

 

Στην επαρχία Λεμεσού, ανοικτός για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή κίνηση και στους τέσσερις τροχούς είναι ο δρόμος Προδρόμου – Τροόδους. 

Οι δρόμοι Καρβουνά – Τροόδους και Πλατρών – Τροόδους, είναι ανοικτοί αλλά ολισθηροί. 

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προς αποφυγή τροχαίων συγκρούσεων. 

Το κοινό, πριν από κάθε μετακίνησή του, μπορεί να ενημερώνεται για την κατάσταση του οδικού δικτύου, από την κατηγορία «Οδικό δίκτυο», στο Application της Αστυνομίας Κύπρου και  την ενημερωτική σελίδα www.cypruspolicenews.com, καθώς επίσης και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Αστυνομίας.

10