Κόντρα Υπ. Μεταφορών - Φαίδωνα Φαίδωνος για το Τμήμα Αρχαιοτήτων

Κόντρα Υπ. Μεταφορών - Φαίδωνα Φαίδωνος για το Τμήμα Αρχαιοτήτων

Απάντηση Υπ. Μεταφορών σε αναφορές του Δήμαρχου Πάφου για το Τμήμα Αρχαιοτήτων

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων καλεί τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος να ανακαλέσει άμεσα τους ισχυρισμούς του, όπως αναφέρει, που αφορούν το Τμήμα Αρχαιοτήτων και τη Διευθύντριά του «διαφορετικά θα πρέπει άμεσα να τους τεκμηριώσει αρμοδίως», ενώ «σε αντίθετη περίπτωση, παραμένει ο ίδιος εκτεθειμένος».

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα σε σχέση με τις δηλώσεις του Δημάρχου Πάφου που αφορούν το Τμήμα Αρχαιοτήτων και τη Διευθύντριά του, το Υπουργείο Μεταφορών αναφέρει ότι «έχουν διερευνηθεί οι ισχυρισμοί τόσο σε σχέση με τα υπηρεσιακά ταξίδια όσο και για τα επιδόματα που η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων λαμβάνει και δεν έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή αμέλεια καθήκοντος ή και μειωμένη απόδοση του Τμήματος Αρχαιοτήτων λόγω της απουσίας της Διευθύντριας στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους, αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων».

 

«Το περιεχόμενο των πιο πάνω δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, πλήττει το Τμήμα Αρχαιοτήτων και ιδιαίτερα το πρόσωπο και την προσωπική αξιοπρέπεια της Διευθύντριάς του», προσθέτει.

 

Αναφέρει ότι «όλα ανεξαιρέτως τα υπηρεσιακά ταξίδια υποβάλλονται εκ των προτέρων για έγκριση στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και μετά τον ενδελεχή έλεγχο παρέχεται η απαιτούμενη έγκριση του Γενικού Διευθυντή» και προσθέτει ότι «το ίδιο ισχύει και για όλα τα επιδόματα εξωτερικού, τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες πρόνοιες και εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».  

 

«Όλα τα πιο πάνω έχουν τηρηθεί για τα ταξίδια και επιδόματα που καταβλήθηκαν στη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων», προσθέτει.  

Σε ό,τι αφορά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου, το Υπουργείο Μεταφορών αναφέρει ότι «όπως έχει κατ’ επανάληψη λεχθεί (Ανακοινωθέν Τύπου του Τμήματος Αρχαιοτήτων ημερομηνίας 16 Μαΐου 2019), οι εργασίες στο κτιριολογικό μέρος του κτιρίου έχουν ολοκληρωθεί» και «αναμένονται οι προθήκες, οι οποίες έχουν παραγγελθεί μετά από προσφορές, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις νομοθεσίες».  

«Οι προθήκες θα παραληφθούν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, εντός Σεπτεμβρίου», καταλήγει.  

Τέλος τονίζεται ότι η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων και το προσωπικό του Τμήματος Αρχαιοτήτων απολαύουν της πλήρους εμπιστοσύνης του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

Home