Κτηνιατρικές Υπ.: Λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την Έκθεση Ελ.Υπηρεσία

Κτηνιατρικές Υπ.: Λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την Έκθεση Ελ.Υπηρεσία

“Οι επισημάνσεις θα αξιολογηθούν κατάλληλα”

Χρήσιμο εργαλείο για βελτίωση θα αποτελέσει για τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.  

Στην ανακοίνωση των Υπηρεσιών, διαβεβαιώνεται ότι τα σχόλια και οι επισημάνσεις της Έκθεσης θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα αξιολογηθούν κατάλληλα, ώστε τα σημεία που χρήζουν επιπρόσθετου χειρισμού να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Στόχος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, αναφέρεται, είναι η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου υγειονομικού καθεστώτος για τον ζωικό πληθυσμό και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, μέσα από τη διάθεση υγειονομικά ασφαλών και ποιοτικά κατάλληλων ζωοκομικών προϊόντων προς κατανάλωση. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εξυπηρετεί τους στόχους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καθώς η ανάδειξη συγκεκριμένων προβλημάτων θα συνδράμει στην επίλυσή τους.  

Στην εν λόγω Έκθεση συμπεριλαμβάνονται και οι απαντήσεις και τα σχόλια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στα ζητήματα που εγείρονται από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Η Έκθεση θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών προς τους πολίτες.

ΚΥΠΕ

 

Home