Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Κυβερνητικές εξετάσεις: Χιλιάδες οι υποψήφιοι, λιγοστές οι θέσεις

Offsite Team -
01.12.2018 - 08:50

Κυβερνητικές εξετάσεις: Χιλιάδες οι υποψήφιοι, λιγοστές οι θέσεις

Thumbnail
Οι σημερινές εξετάσεις αφορούν θέσεις στο Δημόσιο μέχρι την κλίμακα Α8

Στη μάχη των κυβερνητικών εξετάσεων ρίχνονται σήμερα χιλιάδες υποψήφιοι.  Οι σημερινές εξετάσεις αφορούν θέσεις στο Δημόσιο μέχρι την κλίμακα Α8 και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη από τις 8:30 το πρωί. 

Η επιτυχία στην πιο πάνω Γραπτή Εξέταση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αίτησης διορισμού.

Η Γραπτή Εξέταση θα είναι εξέταση ικανοτήτων διάρκειας δύο ωρών αποτελούμενη από ένα θέμα που θα περιλαμβάνει τρία μέρη με διαφορετική βαρύτητα. Κάθε μέρος της εξέτασης αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες, ως ακολούθως: 

 

Μέρος Α΄: Αριθμητική Ικανότητα (βαρύτητα βαθμολογίας 30%). 

Μέρος Β΄: Αφαιρετική Ικανότητα (βαρύτητα βαθμολογίας 40%) και

Μέρος Γ΄: Λεκτική Ικανότητα (βαρύτητα βαθμολογίας 30%). 

Κατάλογος επιτυχόντων και πιστοποιητικό επιτυχίας

Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση θα είναι όποιος συγκεντρώσει βαθμολογία 50% τουλάχιστον στην εξέταση. Με βάση τα αποτελέσματα της Γραπτής Εξέτασης καταρτίζεται από την Ειδική Επιτροπή κατάλογος επιτυχόντων, ο οποίος και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Όλοι όσοι παρακάθησαν στη Γραπτή Εξέταση ειδοποιούνται αν πέτυχαν ή όχι στη γραπτή εξέταση και όσοι πέτυχαν εφοδιάζονται με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας.

Πλήρωση των θέσεων

Η πλήρωση των θέσεων γίνεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με βάση τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998 έως 2018. Σε περίπτωση που δημοσιευτούν θέσεις κατά το 2019, οι υποψήφιοι που θα έχουν πετύχει στην Γραπτή Εξέταση του Δεκεμβρίου 2018, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διορισμό προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. 

 

Για σκοπούς διορισμού, πέραν της επιτυχίας στη Γραπτή Εξέταση οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα με βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που διεκδικούν. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα υποβληθούν σε προφορική εξέταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω Νόμου.

 

 

Home