ΛΕΜΕΣΟΣ: Δημιουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Αστέγων

ΛΕΜΕΣΟΣ: Δημιουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Αστέγων

Το Υπ. Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση για δημιουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Προσώπων που αναζητούν Στέγη στη Λεμεσό

Κατά τη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη δημιουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Προσώπων που αναζητούν Στέγη στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Απόφαση, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα αναλάβει πλήρως τη χρηματοδότηση δύο νέων δομών φιλοξενίας με δαπάνη περί τις €534.000 ανά έτος και οι δομές αυτές θα λειτουργούν υπό συγκεκριμένο φορέα υλοποίησης, Μη Κυβερνητική Οργάνωση με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση διάφορων κοινωνικών προγραμμάτων και τις κατάλληλες υποδομές και τεχνογνωσία αλλά και τις απαραίτητες συνεργασίες με την τοπική κοινωνία.

Στόχος των δύο προγραμμάτων, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν τους αμέσως επόμενους μήνες, είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών βραχυχρόνιας φιλοξενίας και στήριξης προσώπων που διαμένουν στην Κύπρο και αντιμετωπίζουν προσωρινό πρόβλημα στέγασης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης θα φιλοξενούνται μέχρι την εξεύρεση κατάλληλης στέγης ενώ θα καλύπτονται οι βασικές τους ανάγκες και θα παρέχεται η απαραίτητη ψυχολογική και άλλη στήριξη ώστε να μπορέσουν να επανενταχθούν στην κοινωνία, αλλά και στην εργασία όπου αυτό είναι δυνατό.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα καλύψει πλήρως το κόστος εργοδότησης του απαραίτητου προσωπικού, περιλαμβανομένων κοινωνικού λειτουργού και άλλων ειδικών.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ανάλογες προσπάθειες καταβάλλονται και σε συνεργασία με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για λειτουργία παρόμοιων δομών στήριξης εκεί και όπου υπάρχουν ή παρουσιάζονται τέτοιες ανάγκες.

Home