Με μάσκες & μέτρα προστασίας οι εξετάσεις για θέσεις στο Δημόσιο

Με μάσκες & μέτρα προστασίας οι εξετάσεις για θέσεις στο Δημόσιο

Έτοιμα τα Δελτία Υποψηφίων και οι Κανονισμοί για τις Εξετάσεις – Η ανακοίνωση

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει το κοινό ότι τα Δελτία Υποψηφίων των έγκυρων αιτητών για συμμετοχή στις Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2020, καθώς και οι Κανονισμοί των Εξετάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (Έντυπα Συμμετοχής στις Εξετάσεις/ Δελτίο Υποψηφίου/ Κανονισμοί Εξέτασης). 

Για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στην πιο πάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να εισαχθεί το email του λογαριασμού και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις πιο πάνω Εξετάσεις.

Τονίζεται πως, οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να εκτυπώσουν το Δελτίο Υποψηφίου και να το παρουσιάσουν μαζί με την ταυτότητά τους την ημέρα της εξέτασης στο εξεταστικό τους κέντρο. 

Επίσης, οι υποψήφιοι, πριν την προσέλευσή τους στην εξέταση, υποχρεούνται να διαβάσουν προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τους Κανονισμούς της Εξέτασης που βρίσκονται στον πιο πάνω ιστότοπο.

Τονίζεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει δεκτό οποιοδήποτε αίτημα για αλλαγή εξεταστικού κέντρου.

Υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται πιστά όλα τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα προστασίας από τη μετάδοση του κορωνοϊού, ενώ όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα με τον απαραίτητο εξοπλισμό (μάσκες κτλ.) που προβλέπεται από τη νομοθεσία και τα σχετικά διατάγματα/οδηγίες που θα ισχύουν κατά την ημέρα της εξέτασης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να παρακολουθούν μέχρι και τις παραμονές των Εξετάσεων την ειδική ιστοσελίδα για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.

Σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα 22582933 και 22582934.

Home