Μνημόνιο Συνεργασίας Υπ. Υγείας και συγκεκριμένων Δήμων

Μνημόνιο Συνεργασίας Υπ. Υγείας και συγκεκριμένων Δήμων

Μνημόνιο Συνεργασίας Υπ. Υγείας και Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Λεμεσού, Λευκωσίας, Στροβόλου

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα με το Υπουργείο Υγείας οι Δήμοι Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Λεμεσού, Λευκωσίας και Στροβόλου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το  Μνημόνιο Συνεργασίας θεσμοθετεί τη  συνεργασία μεταξύ των Μερών, με στόχο τη μεταξύ  τους συνεργασία στην υλοποίηση δράσεων για προώθηση πολιτικών υγείας για την προαγωγή της υγείας, τη βελτίωση του  περιβάλλοντος και της κοινωνικής φροντίδας σε  τοπικό επίπεδο των αρχών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) «Υγεία για Όλους» και της «Ατζέντα 20», «Ατζέντα 21» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Με την υπογραφή του Μνημονίου, επιτυγχάνεται η καταχώρηση της Κύπρου στα Πιστοποιημένα Εθνικά Δίκτυα Υγιών Πόλεων του παγκόσμιου χάρτη.

Επίσης, υπογράφηκε η Συμφωνία Δημάρχων που επιτεύχθηκε στην Κοπεγχάγη τον Φεβρουάριο του 2018 για «Υγιέστερες και Ευτυχέστερες πόλεις για όλους».

Home