Νομοθεσίες και σχέδια παροχής βοήθειας για άτομα με αναπηρίες

Νομοθεσίες και σχέδια παροχής βοήθειας για άτομα με αναπηρίες

Παιδιά με αναπηρία χάνουν τα επιδόματα τους - Δεν έχουν πρόσβαση σε μουσεία και συμμετοχή σε εκδρομές
Ποιοι είναι δκαιούχοι

Tο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει τους πολίτες ότι εφαρμόζει νομοθεσίες και σχέδια για κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες προς τα άτομα με αναπηρίες. Δικαιούχοι είναι Κύπριοι πολίτες, Ευρωπαίοι πολίτες με διαμονή για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και άτομα με καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα ή συμπληρωματικής προστασίας.

Οπως αναφέρεται, δικαιούχοι Δελτίου Στάθμευσης είναι επιπρόσθετα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο ενώ δικαιούχοι οικονομικής βοήθειας για αγορά τροχοκαθίσματος είναι παιδιά ανεξαρτήτως υπηκοότητας που έχουν σχετική σύσταση από τους φυσιοθεραπευτές των σχολείων του Υπουργείου Παιδείας.

Σε σχέση με την Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο 2019 στην οποία αναφέρονται δημοσιεύματα σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, απορρίπτονται οι όποιες τοποθετήσεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα παιδιών στη βάση της υπηκοότητας τους.

Τηρώντας την αρχή της νομιμότητας, οι αιτητές εγκρίνονται όταν ικανοποιούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των νομοθεσιών και σχεδίων, καταλήγει η ανακοίνωση.

Home