Νωρίτερα φέτος η στελέχωση των σχολείων λόγω πανδημίας

Νωρίτερα φέτος η στελέχωση των σχολείων λόγω πανδημίας

Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας

Η στελέχωση των σχολείων έγινε φέτος νωρίτερα από ότι άλλες σχολικές χρονιές επειδή ελήφθη πρόνοια ετοιμότητας έναντι των έκτακτων συνθηκών με την πανδημία και ο στόχος που τέθηκε είναι και τα επόμενα χρόνια η στελέχωση να γίνεται με το φετινό χρονοδιάγραμμα για καλύτερο προγραμματισμό, αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσαν Διευθυντές των βαθμίδων εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κατά την οποία δόθηκαν πληροφορίες για τη λειτουργία και τη στελέχωση των σχολείων.  

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει ότι με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στο πλαίσιο της συνέντευξης στη Δημοτική Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21 απασχολούνται 4.553 εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης, δάσκαλοι και δασκάλες, για 51.505 μαθητές/μαθήτριες με την αναλογία να είναι ένας εκπαιδευτικός για κάθε 11,3 παιδιά. (Στον αριθμό εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί).

 

Στην Ειδική Εκπαίδευση απασχολούνται από το ΥΠΠΑΝ 968 εκπαιδευτικοί για 7.186 παιδιά. Δηλαδή ένας εκπαιδευτικός για κάθε 7,4 παιδιά της Ειδικής Εκπαίδευσης.

 

Στην Προδημοτική 824 εκπαιδευτικοί απασχολούνται για 12.864 παιδιά με αναλογία ένας νηπιαγωγός για κάθε 15,6 παιδιά.  

Για τη διαχείριση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και τις ανάγκες για εξ αποστάσεως διδασκαλία στα Δημοτικά Σχολεία το ΥΠΠΑΝ έχει διαθέσει 405 διδακτικές περιόδους σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς σχολείων.  

Σε ό,τι αφορά τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές όπου υπάρχουν συνδιδασκόμενες τάξεις (συμπλέγματα) εξαιτίας του μικρού αριθμού μαθητών, ορίζεται ως ανώτατος αριθμός οι 20 μαθητές. Πέραν των 20 μαθητών δημιουργούνται αμιγή τμήματα.  Σε περιπτώσεις όπου το «σύμπλεγμα» υπερβαίνει τους 16 μαθητές παραχωρείται χρόνος 15 πρόσθετων διδακτικών περιόδων.  

Στη Μέση Γενική Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21 απασχολούνται 3.067 εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης, για 23.050 μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων με αναλογία ένας εκπαιδευτικός για κάθε 7,52 μαθητές/μαθήτριες.  

Επίσης κατά το σχολικό έτος 2020-21 απασχολούνται 2.617 εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης, για 17.200 μαθητές/μαθήτριες Λυκείων και Εσπερινών Σχολών με  αναλογία ένας εκπαιδευτικός για κάθε 6,57 μαθητές/μαθήτριες.              

Όπως αναφέρθηκε, όλα τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης έχουν επιτόπου επαρκή διεύθυνση και προστέθηκε ότι οι μαθητικές εκλογές θα γίνουν κανονικά.  

Στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση κατά το σχολικό έτος 2020-21 απασχολούνται 586 εκπαιδευτικοί (13 επιπλέον με αγορά υπηρεσιών, σύνολο 599), για 4.658 μαθητές/μαθήτριες Τεχνικών Σχολών, με αναλογία ένας εκπαιδευτικός για κάθε 8 μαθητές/μαθήτριες.  

Στην Ειδική Εκπαίδευση αναφέρεται ότι στο επίπεδο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Ειδικά Σχολεία)  απασχολούνται 804 Σχολικοί Βοηθοί/Συνοδοί για την εξυπηρέτηση 1806 μαθητών/τριών, δηλαδή κατά το σχολικό έτος 2020-21 υπάρχουν 97 συνοδοί περισσότεροι σε σύγκριση με το 2018-19 και 259 συνοδοί περισσότεροι από ότι το 2015-16.

Home