Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Ο ΣΕΛΚ χαιρετίζει τις αποφάσεις της κυβέρνησης για κορωνοϊό

Offsite Team -
16.03.2020 - 14:17

Ο ΣΕΛΚ χαιρετίζει τις αποφάσεις της κυβέρνησης για κορωνοϊό

Thumbnail
Μέτρα λόγω COVID-19

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) με σημερινή του ανακοίνωση χαιρετίζει τα μέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19  και για περιορισμό των επιπτώσεων της. Πρόσθετα, ο ΣΕΛΚ επικροτεί το πρόγραμμα στήριξης Δημοσιονομικής Φύσεως για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

 

Παράλληλα, ο ΣΕΛΚ ενημερώνει τα μέλη του, τους φοιτητές του και το ευρύ κοινό ότι, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του με το Διάταγμα της Κυβέρνησης ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020 και των εξαγγελιών των μέτρων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 13 Μαρτίου 2020 και 15 Μαρτίου 2020, για τις ακόλουθες ρυθμίσεις και μέτρα που λαμβάνει από τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 και μέχρι τη λήξη των ειδικών συνθηκών επιφυλακής  οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του ΣΕΛΚ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο αναβάλλονται και θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο Καταστατικό του ΣΕΛΚ αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων.

 

Όλα τα σεμινάρια, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις του ΣΕΛΚ αναστέλλονται μέχρι νεότερης ειδοποίησης.

 

Έχουν ακυρωθεί όλα τα υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό και συναντήσεις με συνεργάτες από χώρες της Ευρώπης στην Κύπρο.

Ο ΣΕΛΚ θα λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό στα γραφεία του. Για το σκοπό αυτό, έχουν γίνει διευθετήσεις για εφαρμογή τηλεαπασχόλησης/απασχόλησης από το σπίτι, καθώς και για άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης.  

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος καλεί τα μέλη/φοιτητές/ευρύ κοινό όπως περιορίσει τις επισκέψεις του στα Γραφεία του ΜΟΝΟ στις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις και κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης με τους λειτουργούς του Συνδέσμου.  

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Πληρωμές προς το ΣΕΛΚ μπορούν να γίνονται μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΛΚ (www.icpac.org.cy) ή/και μέσω της JCC smart. Δεν θα παραλαμβάνονται οποιεσδήποτε πληρωμές στα γραφεία του ΣΕΛΚ.  

Οι ανανεώσεις των ετήσιων συνδρομών μελών/φοιτητών και η πληρωμή τους για το έτος 2020, καθώς και η υποβολή της ετήσιας δήλωσης Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης 2019 μπορούν να διευθετηθούν από την ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ πολύ πιο αποτελεσματικά και γρήγορα από το σύνδεσμο https://www.icpac.org.cy/selk/onlinepayments.aspx  

 

Η υποβολή αιτήσεων (συμπεριλαμβανομένων για νέα μέλη), δηλώσεων και άλλων παραστατικών και εντύπων θα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθυνόμενη είτε προς τον αρμόδιο λειτουργό είτε στην κεντρική διεύθυνση [email protected] καθώς και μέσω τηλεομοιότυπου στο 22766360.  

Σε ότι αφορά στις υποχρεώσεις των μελών, και ανταποκρινόμενοι στις ειδικές περιστάσεις των καιρών με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, αποφασίστηκε όπως η ανανέωσή των πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος για το έτος 2020 για φυσικά πρόσωπα και οίκους επεκτείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.  

Αποφασίστηκε επίσης ότι υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης των οίκων για το έτος 2019 επεκτείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, ενώ η υποβολή της Δήλωσης ΣΕΑ από τα μέλη για το έτος 2019 επεκτείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.  

Ο ΣΕΛΚ αναστέλλει τις εποπτικές του επισκέψεις σε οίκους τουλάχιστον μέχρι τις 30 Απριλίου, καθώς όλες οι συνεδρίες της Πειθαρχικής Επιτροπής του ΣΕΛΚ τουλάχιστον μέχρι τις 30 Απριλίου

 

Ο ΣΕΛΚ υπενθυμίζει τα μέλη του ότι, μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης μέσω της ιστοσελίδας του, για σκοπούς κατάρτισης σε θέματα συμμόρφωσης και ξεπλύματος παράνομου χρήματος μέσω του συνδέσμου https://lms.vinciworks.com/icpac/login.aspx, δωρεάν.  

Τέλος, ο ΣΕΛΚ τονίζει ότι, η λήψη μέτρων πρόληψης σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και η αυστηρή τήρηση σε ατομικό επίπεδο, κανόνων υγιεινής επιβάλλεται από όλους μας για τον περιορισμό της ταχέως εξελισσόμενης επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

ΚΥΠΕ

Home