Οδυσσέας: Έκθεση «καταπέλτης» για ΟΑΥ - Στο κάδρο 37 συμβόλαια

Οδυσσέας: Έκθεση «καταπέλτης» για ΟΑΥ - Στο κάδρο 37 συμβόλαια

Αναφορές για παραβίαση νομοθεσίας - Η αντίδραση Α. Παπακωνσταντίνου

Έκθεση - καταπέλτη για τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ετοίμασε και έστειλε στη Βουλή ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Η έκθεση  υπό μορφή επιστολής θα συζητηθεί σήμερα Πέμπτη στις 09:00 το πρωί στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Η Οffsite εξασφάλισε την επιστολή που θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης στη σημερινή συνεδρία. Στην έκθεση γίνεται αναφορά για αδιαφανείς πρακτικές  στη σύναψη συμβάσεων του ΟΑΥ με τα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια, αλλά και παραβίαση της νομοθεσίας.

ΓΕΣΥ

Συγκεκριμένα, στην έκθεση ο Γενικός Ελεγκτής τονίζει τα ακόλουθα:

 1. Η εισαγωγή, εφαρμογή μέτρων ελέγχου, εντοπισμού και πάταξης φαινομένων κατάχρησης σε βάρος του ΟΑΥ από παρόχους ή δικαιούχους αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του ΟΑΥ.
 2. Για  τις αμοιβές των ιατρών τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών (ΟΚΥπΥ) η Ελεγκτική Υπηρεσία έδωσε την περίοδο Ιουνίου - Οκτωβρίου 2019 κάποια στοιχεία σε μια προσπάθεια έγκαιρης ανάδειξης του προβλήματος και ευαισθητοποίησης των δυο Οργανισμών (ΟΑΥ και ΟΚΥπΥ). Στόχος ήταν  να εισαγάγουν κατάλληλα συστήματα εσωτερικού ελέγχου για να προλαμβάνονται οι καταχρήσεις. Σύμφωνα με την Ελεγκτική, τα στοιχεία που λήφθηκαν απέδειξαν ότι το πρόβλημα παρέμεινε το διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019.
 3. Η ανοχή σε καταχρήσεις είναι σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή απαράδεκτη. Ο Γενικός Ελεγκτής εκφράζει εντονότατη ανησυχία για το γεγονός ότι προβάλλεται το επιχείρημα ότι δήθεν οι καταχρήσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του ΓεΣΥ επειδή υπάρχει η πρόνοια Περί Σφαιρικού Προϋπολογισμού.
 4. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη σύναψη συμβάσεων με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια ήταν αδιαφανής και εμπερικλείει στοιχεία που μπορούν να την κρίνουν ως υψηλού κινδύνου για διαφθορά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, αυτό δεν υποδηλοί υποψία για την ύπαρξη κρουσμάτων διαφθοράς. Ο Γενικός Ελεγκτής τόνισε ότι η διαπραγμάτευση και οι αμοιβές των νοσηλευτηρίων ήταν μυστικές σε αντίθεση με ότι έγινε στην κατηγορία των προσωπικών γιατρών. Στην Έκθεση τονίζεται ότι οι πολίτες του Κράτους οφείλουν να γνωρίζουν με ποιον τρόπο ο ΟΑΥ αξιοποιεί τα χρήματά τους και η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε πρακτικά των συμβάσεων.
 5. Ο ΟΑΥ έχει ήδη συνάψει 37 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας με ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Για σκοπούς αμοιβής  των νοσηλευτηρίων προνοείται διαφορετική μονάδα για κάθε νοσηλευτήριο  με την τιμή μονάδας να κυμαίνεται μεταξύ 3.000 με 4.600 ευρώ.
 6. Οι πρόνοιες των συμβάσεων αφήνουν ανοικτό πεδίο διαπραγμάτευσης του ΟΑΥ με τα νοσηλευτήρια κάτι που αυξάνει την αβεβαιότητα βιωσιμότητας του ΓεΣΥ. Δυο νοσηλευτήρια έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης ως προς συγκεκριμένη προνοια για τον τρόπο χειρισμού αύξησης του όγκου εργασίας που συμπεριλήφθηκε στις συμβάσεις.
 7. Πρόνοιες των 37 συμβάσεων ΟΑΥ - Νοσηλευτηρίων συγκρούονται με τη νομοθεσία του ΓεΣΥ αφού τα νοσηλευτήρια δεν επιτρέπεται να αμείβονται από δικαιούχους και υπηρεσίες φροντίδας υγείας.
 8. Στο κείμενο ερωτήσεων/απαντήσεων ΟΑΥ και Νοσηλευτηριων σχετικά με το Μνημόνιο Συναντίληψης δεν υπάρχει απαίτηση να δηλωθούν ή να κατανεμηθούν  οι κλίνες των νοσοκομείων μεταξύ ασθενών που εξυπηρετούνται μέσω ΓεΣΥ και αυτών που εξυπηρετούνται εκτός του Συστήματος Υγείας. Στην Έκθεση ο Γενικός Ελεγκτής τόνισε ότι η δήλωση αντιβαίνει του νόμου ώστε το σύστημα να καταστεί λειτουργικό και να ανταποκρίνεται στις διαχρονικές ανάγκες  της κοινωνίας για ισότιμη μεταχείριση των ασθενών.

Παραβίαση νομοθεσίας

Στην ΄΄Εκθεση υπάρχει ειδική αναφορά και για τη νομοθεσία. Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία το ΓεΣΥ προβλέπει τα εξής:

 • Φροντίδα υγείας από νοσηλευτές και μαίες.
 • Ανακουφιστική φροντίδα υγείας.
 • Φροντίδα υγείας από άλλους επαγγελματίες υγείας.
 • Προληπτική οδοντιατρική φροντίδα υγείας.
 • Ιατρική αποκατάσταση περιλαμβανομένης της προμήθειας, της συντήρησης, και της ανανέωσης ορθοπεδικών και ορθωτικών ειδών και τεχνητών μελών.
 • Μεταφορά δικαιούχου με ασθενοφόρο.
 • Φροντίδα υγείας όπως καθορίζεται με κανονισμούς σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών.

Ο Γενικός Ελεγκτής στις διαπιστώσεις του τόνισε ότι:

O ΟΑΥ δεν συμπεριέλαβε στη Β Φάση του ΓεΣΥ την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο εξωτερικό.

Η απόφαση του ΟΑΥ για μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της παροχής αυτών των υπηρεσιών δεν είναι σύννομη. Η μη σύναψη σύμβασης με τον ΟΚΥπΥ για την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή ισοδυναμεί με μειωμένα έσοδα για τον ΟΚΥπΥ.

Καταληκτικά, η Έκθεση τονίζει ότι εάν ο ΟΑΥ θεωρεί ότι οι πρόνοιες της νομοθεσίας χρήζουν τροποποίησης οφείλει να προωθήσει τροποποιήσεις και να πείσει το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή με  τα επιχειρήματά του.

Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε λακωνικά στην Offsite ότι η επιστολή βρίοσκεται ενώπιον όλων των βουλευτών - μελών των Επιτροπών Ελέγχου και Υγείας. Η συζήτηση θα καταπιαστεί με όσα αναφέρονται στην έκθεση για καταχρήσεις στον ΟΑΥ.

Παπακωνσταντίνου: «Θα πούμε τις απόψεις μας»

O γενικός διευθυντής του ΟΑΥ Ανδρέας Παπακωνσταντίνου μιλώντας στην Offsite ανέφερε ότι στην έκθεση γίνονται αναφορές για τις  37 συμβάσεις του Οργανισμού με τον ΠΑΣΙΝ για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Όπως τόνισε, «τα στοιχεία δεν γνωστοποιήθηκαν ευρέως, αλλά σε καμιά περίπτωση υπήρξαν αδιαφανείς διαδικασίες ή ύπαρξη κρουσμάτων διαφθοράς. Εξάλλου, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που ασχολείται με συμβάσεις συμφωνεί με αυτή την τακτική των εμπιστευτικών όχι μυστικών συμφωνιών».Ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι θα τοποθετηθούν στην Επιτροπή Ελέγχου.

φγ

Αναφορικά με το θέμα παραβίασης νομοθεσίας και τη μη σύναψη συμφωνίας με τον ΟΚΥπΥ για την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας ο κ. Παπαωνσταντίνου τόνισε ότι «δεν υπήρχε κάτι μεμπτό, αλλά λόγω κορωνοϊού δεν προλάβαμε να ετοιμαστούμε την 1η Ιουνίου 2020».

Home