ΟΕΛΜΕΚ: Δεν δέχεται καμία πρόταση για το νέο σύστημα αξιολόγησης

ΟΕΛΜΕΚ: Δεν δέχεται καμία πρόταση για το νέο σύστημα αξιολόγησης

Ελλείψεις και ασάφειες στο νέο σύστημα αξιολόγησης

Η πρόταση που ετοίμασε η Επιτροπή που διόρισε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας για το νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου, παρά τα κάποια θετικά στοιχεία, παρουσιάζει αφενός μεν ελλείψεις, ασάφειες και αδυναμίες και αφετέρου δε η φιλοσοφία της πρότασης δε συνάδει με την πάγια θέση της ΟΕΛΜΕΚ που είναι η κατάργηση του επιθεωρητισμού, αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η Οργάνωση.  

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ, σε συνεδρία του αποφάσισε πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία πρόταση για ένα νέο σχέδιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου που δεν συνάδει με την πάγια θέση της Οργάνωσης για κατάργηση του επιθεωρητισμού.

 

Αποφάσισε, επιπρόσθετα, ότι κανένας ουσιαστικός διάλογος επί του θέματος δεν μπορεί να διεξαχθεί, προτού δοθεί στην οργάνωσή το οικονομικό παράρτημα της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας και ενόσω παραμένουν απροσδιόριστες ή/και νεφελώδεις βασικότατες πτυχές της πρότασης, για τις οποίες απαιτούνται διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία.

 

Παράλληλα, η ΟΕΛΜΕΚ ζητά την επανέναρξη και εντατικοποίηση του διαλόγου με στόχο, τη δημιουργία ανεξάρτητου δευτεροβάθμιου σώματος προς εξέταση των ενστάσεων των αξιολογήσεων των Καθηγητών.

 

Σύμφωνα με την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΛΜΕΚ για το Σχέδιο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού, η οργάνωσή θεωρεί ότι το υφιστάμενο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παρουσιάζει προβλήματα, κενά και στρεβλώσεις και ως εκ τούτου χρήζει βελτιώσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό του, που να συνάδει με τις σύγχρονες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών, του εκπαιδευτικού έργου και γενικά του δημόσιου σχολείου.

 

«Δυστυχώς, η πρόταση που ετοίμασε η Επιτροπή που διόρισε το ΥΠΠ και κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας για το νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου, παρά τα κάποια θετικά στοιχεία, παρουσιάζει αφενός μεν ελλείψεις, ασάφειες και αδυναμίες και αφετέρου δε η φιλοσοφία της πρότασης δε συνάδει με την πάγια θέση της Οργάνωσής που είναι η κατάργηση του επιθεωρητισμού. Αντίθετα αποπνέει εντατικοποίηση του επιθεωρητισμού υπό άλλο μανδύα, γεγονός που διαπιστώνεται από την προτεινόμενη αύξηση των Επιθεωρητών σε όλες τις βαθμίδες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε εναντίον ενός αντικειμενικού και αξιοκρατικού σχεδίου αξιολόγησης», προσθέτει η οργάνωση.  

Αναφέρει, ταυτόχρονα, ότι πρόκειται για μια πολυδαίδαλη πρόταση, που εμπεδώνει ακόμη περισσότερο τον συγκεντρωτισμό και τον διοικητισμό, με στόχο την επιτήρηση και τον πειθαρχικό έλεγχο των καθηγητικών συλλόγων και κάθε εκπαιδευτικού ξεχωριστά.  

«Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μοντέλο ασφυκτικού γραφειοκρατικού ελέγχου και επιτήρησης, με προφανή στόχο τη χειραγώγηση και συμμόρφωση των καθηγητικών συλλόγων και των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που περιλαμβάνει η πρόταση ουσιαστικά αποπροσανατολίζουν από το πραγματικό έργο των σχολείων και των εκπαιδευτικών που είναι η διδασκαλία και η μάθηση και όχι η συμπλήρωση εντύπων, ερωτηματολογίων, εκθέσεων και σχεδίων δράσης.  Με βάση τα πιο πάνω, το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ δηλώνει πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία πρόταση για ένα νέο σχέδιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου που δεν συνάδει με την πάγια θέση της Οργάνωσης για κατάργηση του επιθεωρητισμού», προσθέτει.  

Αναφέρει, παράλληλα, ότι το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει στην απόφαση του ότι κανένας ουσιαστικός διάλογος επί του θέματος δεν μπορεί να διεξαχθεί, προτού δοθεί στην Οργάνωσή το οικονομικό παράρτημα της πρότασης του ΥΠΠ και ενόσω παραμένουν απροσδιόριστες ή/και νεφελώδεις βασικότατες πτυχές της πρότασης, για τις οποίες απαιτούνται διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία, τα οποία θα ζητήσει η ΟΕΛΜΕΚ από το ΥΠΠ, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε οποιονδήποτε διάλογο.  

«Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, ζητούμε, άμεσα, την επανέναρξη και εντατικοποίηση του διαλόγου με στόχο, τη δημιουργία ανεξάρτητου δευτεροβάθμιου σώματος προς εξέταση των ενστάσεων των αξιολογήσεων των Καθηγητών», καταλήγει, στην ανακοίνωσή της, η ΟΕΛΜΕΚ.  

Home